ETİK KOMİSYONU


ETİK KOMİSYONUN KURULUŞU:

25.05.2004 tarihli ve 5176 Sayılı ‘kamu görevlileri etik davranış ilkeleri ile başvuru
usul ve esasları hakkında yönetmeliğin 29. maddesi uyarınca etik komisyonu kurulması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanunun 3 ve 7. maddelerine dayanılarak, kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyeler de ve yönlendirme de bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere kurum veya kuruluşun üst yöneticisi tarafından kurum içinde en az 3 kişilik bir etik komisyonu oluşturulur denmektedir.


YÖNETMELİĞİN AMACI:

1. Kamuda etik kültürünü yerleştirmek. 
2. Kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken  etik davranış ilkelerini belirlemek.
3. Bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak.
4. Görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak.
5. Toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek.
6. Kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemektir.


KOMİSYON ÜYELERİ :

Komisyon Başkanı : Mustafa Yıldız ( Başkan Yardımcısı )
Üye : Vahit SAĞILTICI ( İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü )
Üye : Şevket Tansel ÖZALP ( Etüt Proje Müdür V. ve Kültür ve Sosyal İşler Müdür V. )
Üye : Beyhan OKUR ( Mali Hizmetler Müdür V. )
Üye : Süleyman ŞENGÜL ( Fen İşleri Müdür V. ve Park ve Bahçeler Müdür V. )