Çağlalık TOKİ Projemiz.

Çağlalık TOKİ Projemiz ile YENİ BİR ŞEHİR KURUYORUZ!

TOKİ tarafından 11 Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirilen “7 İklim 7 Bölge Gelenekten Geleceğe Mimari Proje Yarışması” nda Akdeniz Bölgesi birincisi seçilen Çağlalık TOKİ Projemizin 27 Ocak 2017'de inşaatına başlanmıştır.

İlçemiz Çağlalık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan toplam 56 hektarlık alana sahip Çağlalık TOKİ Projesi 2 etaptan oluşmaktadır.

1. Etapta 937 konut, 1 mescit ve 74 adet dükkan ve 2. Etapta 955 konut, 1 mescit, 1 camii ve 112 adet dükkan olmak üzere toplam 1892 konut, 186 adet dükkan, 2 mescit ve 1 camii hayata geçirilecektir.

Proje alanında konut ihtiyacının yanı sıra, parkları, peyzaj alanları, sosyal donatı alanları ve mahalleleriyle bölgede yüksek nitelikli, örnek bir kentsel çevre oluşturma kurgusu ile tasarlanmıştır.

Amanos dağlarının eteklerinde bulunan proje arazisinde; tarım alanları korunurken, dağ tarafının yolla bütünüyle bölünmemesine ve yerleşke ile ormanla ilişkisinin korunmasına özen gösterilmiştir. Gerekli ağaçlandırma planlaması yapılarak, yerleşkeyle dağ arasında bir ekolojik koridor oluşturulmuş, yaşayan gerçek bir kentsel çevrenin vazgeçilmez öğesi olan peyzaj, projenin asli unsuru olarak ele alınmıştır. Arazinin topografik olanakları da kullanılarak yapılan setler ve Akdeniz mimarisinin vazgeçilmez öğeleri olan pergola, taraçalar vasıtasıyla bitkilerin yapılarla bütünleşmesi ve projenin ayrılmaz parçası haline gelmesi hedeflenmiştir.