01.09.2021 TARİHLİ , PAYAS BELEDİYE MECLİSİ OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

01.09.2021 TARİHİNDE, BELEDİYE MECLİSİ OLAĞAN OTURUMUNDA ALINAN KARAR  ÖZETLERİ

69 Nolu Kararda: Belediyemiz Meclisinin 02.04.2007 tarih ve 19 nolu kararı ile ihdas edilmiş olan 6188 1 adet Mali Hizmetler Uzmanı dolu 5. Derecenin iptali; 6188 1 adet Mali Hizmetler Uzmanı dolu 3. Derece Unvan Kodlu kadro ihdası, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

70 Nolu Kararda: GES yapılması konusunda, yap işlet devret veya kiralama usulü ile Başkanlığımızın yetkilendirilmesine, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

71 Nolu Kararda: Mülkiyet İdaremize ait 642 ada 1 nolu parselin (2.051,62 m2) satış bedelinin İdaremiz tarafından ihalesi yapılan ve inşaatı devam etmekte olan cami yapımında kullanılmak üzere satılması ve bu konuda Belediye Encümeninin yetkilendirilmesi, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

72 Nolu Kararda: Belediyemize ait 1931 numaralı parsel, üzerinde Kaymakamlık Konutu bulunması nedeni ile Belediyemize ait vergi borçlarına mahsuben Maliye Hazinesine 3.145.000,00-TL bedelle devredilmesi, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

73  Nolu Kararda: Trafik tescil kayıtları idaremiz adına olan ve kamu hizmetlerinde kullanılan 31 AP 655, 31 EC 567, 31 EC 568, 31 ES 143, 31 FV 392, 31 FY 781, 31 HE 804, 31 HE 805, 31 KF 421, 31 KF 422, 31 KL 970, 31 KL 971, 31 KL 972, 31 P 2966, 31 P 4642, 31 P 4643, 31 P 5441, 31 P 5442, 31 P 7356, 31 P 7357, 31 PA 846, 31 PAD 62, 31 PBH 09, 31 PBN 34, 31 PC 005, 31 PC 301, 31 PD 345, 31 PD 840, 31 PE 770, 31 PE 771, 31 PE 940, 31 PE 941, 31 PF 581, 31 PF 582, 31 PF 583, 31 PH 003, 31 PH 432, 31 PK 471, 31 PK 680, 31 PL 258, 31 PN 112, 31 PN 360, 31 PR 491, 31 PR 591, 31 PV 666, 31 PV 698, 31 PZ 244, 31 PZ 245, 31 TC 014, 31 V 0283, 31 V 1648, 31 V 1649, 31 V 1650, 31 VA 098, 31 VA 749, 31 VA 974, 31 VK 283, 31 VK 284, 31 VL 263, 31 VL 264, 31 VR 102 plaka numaralı araçların, kamu hizmetine tahsisli olmasına ve bu nedenle anılan kanunlar çerçevesinde haczedilemeyecek olmasına, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

74  Nolu Kararda: 31 AHJ 315 plaka numaralı 13+1.5 m3 hidrolik sıkıştırmalı çöp toplama kamyonunun, kamu hizmetine tahsisli olmasına ve bu nedenle anılan kanunlar çerçevesinde haczedilemeyecek olmasına, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

75 Nolu Kararda: T.C. Ziraat Bankası Payas Şubesi nezdinde, Sanayi Camii Yapımı Bağış Hesabı adı altında açılan 33970980-5032 No’lu hesaba, Temmuz-Ağustos Ayında yapılan ve toplamı 52,28-TL olan bağışlar, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

76 Nolu Kararda: T.C. Ziraat Bankası Payas Şubesi nezdinde, Şerife Bacı Camii Yapımı Bağış Hesabı adı altında açılan 33970980-5033 No’lu hesaba, Temmuz-Ağustos Ayında yapılan ve toplamı 115.758,96-TL olan bağışlar, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.