01.06.2021 TARİHLİ , PAYAS BELEDİYE MECLİSİ OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

01.06.2021 TARİHİNDE, BELEDİYE MECLİSİ OLAĞAN OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ


     51 Nolu Kararda: İsrail saldırılarını kınayan ve tel’in eden bir karar alınması hususunda, yapılan görüşmelerin ardından, İsrail saldırılarını kınayan ve tel’in eden aşağıdaki metin, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

      İsrail'in, Kudüs'te sivil ve savunmasız Filistin halkına yönelik uyguladığı şiddet, baskıcı politikaları ve ibadet özgürlüğünü engellemeye yönelik girişimleri, Ramazan Bayramı'nın hemen arifesinde vahim bir boyut kazanmıştır. Mukaddes mekân Mescid-i Aksa ve çevresinde, İsrail güvenlik güçleri tarafından gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla gerçekleştirilen menfur saldırılarda, 65'i çocuk, 39'u kadın 232 kişi hayatını kaybederken, en az 75 bin kişi yerinden olmuş ve 1800 konut tamamen yıkılmıştır. 

      İsrail'in, yasadışı yerleşimciler lehine Kudüs'ün Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerindeki Filistinlilerin nesillerdir yaşadıkları evlerine el koyularak, zorla tahliye edilmelerine yönelik operasyonlarının hukuk dışı ve gayri insani olduğunun bir kere daha altını çiziyoruz. Birleşmiş Milletler’ in (BM) uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukuku çerçevesinde yıkım ve tahliyelerin durdurulması; mukaddes mekânların statükosunun korunması için İsrail'e yönelik çağrısına tam destek verdiğimizi ve bu çağrının arkasında bütün BM üyesi ülkelerin kararlılıkla durması gerektiğini belirtiyoruz.

       Kudüs'ün ve Harem-i Şerif'in statüsünü aşındırmaya yönelik İsrail'in mütecaviz eylemlerine ve Filistin halkının meşru haklarını gasp etme girişimlerine karşı her zaman gerekli tepkiyi vermeye; Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının özgürlük, adalet ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğiz.

        Ayrıca, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM), 1967'den bu yana İsrail’in işgali altındaki Doğu Kudüs dâhil Filistin topraklarında yargı yetkisine sahip bulunduğuna dair kararı, İsrail'in Filistin topraklarında işlemekte olduğu suçlardan dolayı hesap vermesinin ve söz konusu suçların sorumlularının tespit edilmesinin önünü açmıştır. Bu çerçevede, UCM'nin yaşanan olaylar ve insanlık suçları bakımından İsrail'e karşı net bir tavır alarak, görevini yerine getirmesini talep ediyor ve destekliyoruz.  Bu zulmü ve hukuk tanımazlığı şiddetle kınıyoruz. 
     52 Nolu Kararda: Meclisimizin 2021 Yılı tatil ayının Ağustos Ayı olarak belirlenmesi, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

     53 Nolu Kararda: Sanayi Camii Yapımı Bağış Hesabı adı altında açılan 33970980-5037 No’lu hesaba, Mayıs Ayı’nda yapılan 20.000,00-TL.’lik bağış, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

     54 Nolu Kararda: Çağlalık ve Sincan Mahallelerinin sınırları ve koordinatları belirtilen alanların kırsal yerleşik alan; haricinde kalan diğer alanların da kırsal mahalle ve Kozludere mahallesinin tamamının kırsal mahalle olarak belirlenerek Hatay Büyükşehir Belediyesine teklif edilmesine, mevcudun oy birliği ile kabul edildi. 

     55 Nolu Kararda: Belediyemiz tarafından hazırlanan Yapı İşlerinde Şantiye Sahası ve Çevre Güvenliği Esasları, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

     56 Nolu Kararda: Hatay Büyükşehir Belediyesinin meri 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı esas alınarak, Belediyemiz tarafından hazırlanan Hatay İli Payas İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun onaylanması talebinin İmar Komisyonuna havalesi, mevcudun oy birliği ile kabul edildi. 

     57 Nolu Kararda: Perihan DELİBAŞ’ın, 01.06.2021 tarihinden geçerli olmak üzere Belediyemizde tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılması ve ücretinin Maliye Bakanlığı Bütçe ve Kontrol genel Müdürlüğünce 09.01.2021 tarih ve 27998389-010.06.02-E.9167 sayılı Genelge çerçevesinde belirlenmesi, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.