17.05.2021 TARİHLİ , PAYAS BELEDİYE MECLİSİ OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

17.05.2021 TARİHİNDE, BELEDİYE MECLİSİ OLAĞAN OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ     42 Nolu Kararda: Belediyemiz 2020 Yılı Kesin Hesabı, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

     43 Nolu Kararda: Şerife Bacı Camii Yapımı Bağış Hesabı adı altında açılan 33970980-5033 No’lu hesaba, Nisan Ayı’nda yapılan toplam 21.524,73-TL.’lik bağışlar, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

     44 Nolu Kararda: Sanayi Camii Yapımı Bağış Hesabı adı altında açılan 33970980-5037 No’lu hesaba, Nisan Ayı’nda yapılan toplam 40,00-TL.’lik bağışlar, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

     45 Nolu Kararda: Taziye Evi Yapımı Bağış Hesabı adı altında açılan 33970980-5032 No’lu hesaba, Nisan Ayı’nda yapılan toplam 5.000,00-TL.’lik bağış, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

     46 Nolu Kararda: İlçemiz sınırları içerisinde inşası devam eden veya yapılacak olan inşaatların tekdüze bir disiplin içerisinde imal edilmesi için, meri 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notlarına eklenmek üzere “PLANDA TİCARET, KONUT+TİCARET VE MERKEZİ İŞ ALANI (MİA) İLE GÖSTERİLEN ALANLARDA, ASMA KAT YAPILMASI HALİNDE BİTİŞİK NİZAM KOŞULUNA UYULMASI KOŞULUYLA, ZEMİN KAT TOPLAM KAT YÜKSEKLİĞİ, ASMA KAT İLE BİRLİKTE EN ÇOK 6,50 METREDİR.” Plan notu hükmünün yer aldığı Hatay İli Payas İlçesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği talebi, mevcudun oy birliği ile kabul edildi. 

     47 Nolu Kararda: İlçemiz Çağlalık, Kozludere ve Sincan Mahallelerinin Kırsal Mahalle olması talebinin İmar Komisyonuna havalesi, mevcudun oy birliği ile kabul edildi. 

     48 Nolu Kararda: Mülkiyeti İdaremize ait, aşağıda bulunan arsa ve işyerinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre 10 (On) yıllığına kiralanması ve söz konusu kiralama işlemini yapmak üzere Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi, mevcudun oy birliği ile kabul edildi. 

S.No Mahalle Ada Parsel İmar Durumu Parel Alanı (m2) Hisse Alanı (m2) Kiralanacak Alan (m2)
1 Karşı 546 12 Bacalı Sanayi 15.641,10 12.285,64 12.285,64
2 Yenişehir 101 1 Günü Birlik Alan 3.129,00 842,00 842,00
3 Yenişehir 112 1 Günü Birlik Alan 4.580,00 4.305,00 4.305,00
4 Yenişehir - - Rekreasyon Alanı 5.639,57 5.639,57 5.639,57

S. No. İşyeri Adresi İşyeri Alanı (m2)
1 Yenişehir Mah. Ömer Şahin Cad. No:8 Payas/HATAY 40

 
     49 Nolu Kararda: Payas Sanayii camii Yapım İşi için, İller Bankası A.Ş.’nden ek kredi kullanılması ve kredi ile ilgili gerçekleştirilecek her türlü işlemler için Belediye Başkanımız Bekir ALTAN’a yetki verilmesi, Mustafa YİĞİT’in çekimser oyuna karşılık, mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi.
 
     50 Nolu Kararda: Belediyemiz tarafından hazırlanan Yapı İşlerinde Şantiye Sahası ve Çevre Güvenliği Esaslarının İmar Komisyonuna havalesi, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.