01.04.2021 TARİHLİ , PAYAS BELEDİYE MECLİSİ OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

01.04.2021 TARİHİNDE, BELEDİYE MECLİSİ OLAĞAN OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ


     29 Nolu Kararda: Mehmet DEDE, Belediyemiz Meclis 1. Başkan Vekili; Yusuf ÖZ, Belediyemiz Meclis 2. Başkan Vekili seçilmişlerdir.

     30 Nolu Kararda: Mevlüt YILDIZ ve Abey DEV, Belediyemiz Asil Meclis Kâtip Üyeliğine; Ergin EROĞLU ve Sabri TATAŞ, Belediyemiz Meclis Yedek Katip Üyeliğine seçilmişlerdir.

     31 Nolu Kararda: Osman SÖNMEZ ve Mehmet DEDE, Belediyemiz Encümen Üyesi seçilmişlerdir.

     32 Nolu Kararda: Uğur GÜL, Ergin EROĞLU ve Kemal DUMAN’ın Bütçe Komisyon Üyesi olması, oy birliği ile kabul edildi.

     33 Nolu Kararda: Bestami KILINÇ, Abey DEV ve Mustafa YİĞİT’in İmar Komisyon Üyesi olması, oy birliği ile kabul edildi. 

     34 Nolu Kararda: Belediyemiz Meclisinin 02.04.2007 tarih ve 19 nolu kararı ile ihdas edilmiş olan 7825 1 adet Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni dolu 6. Derecenin iptali, 7825 1 adet Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni dolu 3. Derece; unvan kodlu kadro ihdası, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

     35 Nolu Kararda: Payas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde AYKOME Biriminin kurulması; kurulacak olan AYKOME Biriminin çalışma yönetmeliğinin kabulü, söz konusu birimin kurulması sebebiyle değişen Fen İşleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliğinin güncellenmesi ve 2021 Yılı içerisinde altyapı ruhsatı düzenlenmesinde kullanılacak olan Zemin Açma Bedeli Ücret Tarifesi ile Sabit ve Mobil Haberleşme Geçiş Hakkı Ücret Tarifesi, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
 
     36 Nolu Kararda: Payas Belediyesi Çatı Arası Piyes Yapım Esasları, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
 
     37 Nolu Kararda: İlçemiz sınırları içerisinde inşası devam eden veya yapılacak olan inşaatların tekdüze bir disiplin içerisinde imal edilmesi için, meri 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notlarına eklenmek üzere “PLANDA TİCARET, KONUT+TİCARET VE MERKEZİ İŞ ALANI (MİA) İLE GÖSTERİLEN ALANLARDA, ASMA KAT YAPILMASI HALİNDE BİTİŞİK NİZAM KOŞULUNA UYULMASI KOŞULUYLA, ZEMİN KAT TOPLAM KAT YÜKSEKLİĞİ, ASMA KAT İLE BİRLİKTE EN ÇOK 6,50 METREDİR.” Plan notu hükmünün yer aldığı Hatay İli Payas İlçesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği talebinin İmar Komisyonunda görüşülmesi, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

     38 Nolu Kararda: Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan, Başkanlığımız 2020 Yılı Faaliyet Raporu, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

     39 Nolu Kararda: Sanayi Camii Yapımı Bağış Hesabı adı altında açılan 33970980-5037 No’lu hesaba, Mart Ayı’nda yapılan toplam 52,00-TL.’lik bağışlar, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

     40 Nolu Kararda: Taziye Evi Yapımı Bağış Hesabı adı altında açılan 33970980-5032 No’lu hesaba, Mart Ayı’nda yapılan toplam 57.054,00-TL.’lik bağışlar, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

     41 Nolu Kararda: Şerife Bacı Camii Yapımı Bağış Hesabı adı altında açılan 33970980-5033 No’lu hesaba, Mart Ayı’nda yapılan toplam 20.225,00-TL.’lik bağış, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.