04.01.2021 TARİHLİ , PAYAS BELEDİYE MECLİSİ OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

04.01.2021 TARİHİNDE, BELEDİYE MECLİSİ OLAĞAN OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

     1 Nolu Kararda: Meclis üyeleri Yusuf ÖZ, Mehmet DEDE ve Kemal DUMAN, Belediyemiz Denetim Komisyonu üyeliğine seçilmişlerdir.

     2 Nolu Kararda: Belediyemizde tam zamanlı sözleşmeli olarak çalışan Yasin AYDIN, Serkan KELEŞ, İsmail TELSİZ, Yonca BULDUK, Fatih BELUK, Fatma Şahin BAYAR, Melih Yaşar GÜNEŞLİ, Hilmi Onur YÜNSEL, Mustafa KOÇULU, Bayram Oğuz YILDIZHAN, Betül OKUR VURAL, Emin AKKAR, Bahadır YILDIRIM, Okan GELİCİ ve Tuğçe ALTAN YILDIRIM’ın sözleşmelerinin, 2021 Yılında da devam etmesi ve ücretlerinin ise Maliye Bakanlığı Bütçe ve Kontrol Genel Müdürlüğünce 08.07.2020 tarih ve 27998389-010.06.02-E.370488 sayılı genelge çerçevesinde belirlenmesi hususu, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
     3 Nolu Kararda: Sözleşmeli Personel Avukat Asar Erdal OĞUZ’un sözleşmesinin, 2021 Yılında da devam etmesi ve ücretinin ise Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce 08.07.2020 tarih ve 27998389-010.06.02-E.370488 sayılı genelge çerçevesinde belirlenmesi hususu, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

     4 Nolu Kararda: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Yönetmeliğine Disiplin Kurulunun Eklenmesi, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
     5 Nolu Kararda: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Yönetmeliğine Stajer İşlerinin Eklenmesi, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

     6 Nolu Kararda: Yenişehir Mahallesindeki Server Tanilli Caddesine cepheli alan içerisinde kalan 509/9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 numaralı parsellerin, 510/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 numaralı parsellerin, 514/1, 2 numaralı parsellerin, 625/1, 2, 3 numaralı parsellerin ve 627/1, 2, 3, 10 numaralı parsellerin, hastane yapılması amacı ile kamulaştırılması ve bu konuda Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
     7 Nolu Kararda: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce belirlenen, Fen Adamlarının Belediye Kayıt ve Tetkik Ücreti, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
     8 Nolu Kararda: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce belirlenen, Yol Kotu belgesi Harcı, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
     9 Nolu Kararda: Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan Gelir Tarifesi değişikliği, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

     10 Nolu Kararda: 2021 Yılı Nikah Ücret Tarifesi, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
     11 Nolu Kararda: 2021 Yılı ÇTV Gelir Tarifesi, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
     12 Nolu Kararda: Aralık Ayı’nda, Gençlik Merkezi Yapımı için yapılan toplam 136.526,00-TL. bağış, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.