21.12.2020 TARİHLİ , PAYAS BELEDİYE MECLİSİ OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

   21.12.2020 TARİHİNDE, BELEDİYE MECLİSİ OLAĞAN ÜSTÜ OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ


     77 Nolu Kararda: Toplantıya, Belediye Başkanı Bekir ALTAN, toplantıda hazır bulunan Meclis Üyelerini, M. Kemal ATATÜRK ve tüm şehitlerimizin manevi huzurunda, 1 dakikalık saygı duruşuna ve akabinde İstiklal Marşımızı okumaya daveti ile başlanıldı


    Toplantıya katılamayan Bestami KILINÇ, Yusuf ÖZ, Sakine OKUR KIZGIN ve Teyfik DOĞAN’ın mazeretleri oy birliği ile kabul edildi.  

       

    01.12.2020 tarihli Meclis karar özetlerinin okunmasının ardından, gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.


    78 Nolu Kararda: 02.11.2020 tarihli meclis toplantısında kabul edilen 68 karar nolu Katı Atık Tarife Raporunun revize edilmesi amacıyla hazırlanan Katı Atık Tarife raporu;  Muammer ERDEM’in çekimser oyuna karşılık, oy çokluğu ile kabul edildi.