01.12.2020 TARİHLİ , PAYAS BELEDİYE MECLİSİ OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

01.12.2020 TARİHİNDE, BELEDİYE MECLİSİ OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

     70 Nolu Kararda: Toplantıya, Belediye Başkanı Bekir ALTAN, toplantıda hazır bulunan Meclis Üyelerini, M. Kemal ATATÜRK ve tüm şehitlerimizin manevi huzurunda, 1 dakikalık saygı duruşuna ve akabinde İstiklal Marşımızı okumaya daveti ile başlanıldı
    Bestami KILINÇ, Abey DEV ve Sakine OKUR KIZGIN’ın mazeretleri oy birliği ile kabul edildi.         
    02.11.2020 tarihli Meclis karar özetlerinin okunmasının ardından, gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
    71 Nolu Kararda: 2020 Yılı Gelir Tarifemizde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Gelirlerine ek olmak üzere, taşınmazın imar planındaki yapılaşma koşuluna göre;
      a- Konut Parselinin beher m2’si için 1,76-TL.
      b- Ticari parselin beher m2’si için 2,60-TL.
      c- Sanayi parselinin beher m2’si için 4,95-TL. 
      Yol Kotu Belgesi (Tutanağı) Harç Ücreti olarak belirlenmesi hususunun Plan ve Bütçe Komisyonun da görüşülmesi, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
    72 Nolu Kararda: Zabıta İdari Yaptırım Yönetmeliğinin 91. Maddesine, aşağıda bulunan 6-7- 8-9-10-11-12-13-14 bentlerinin eklenmesi hususu, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
    6-Depo edilmiş cüruf yeri, briket, büz, kiremit, tuğla imal yeri ve imal edilmiş malzemenin düzgün şekilde yığılmaları için ayrı bölümler oluşturulacaktır.
   7-Yükleme ve boşaltma duvarlarla çevrili alanlar içerisinde yapılacaktır.
    8-Tozların çevreyi kirletmemesi ve rahatsız etmemesi için, imalatta kullanılan malzemeler sulanarak ıslatılacaktır.
    9-Beton mikserlerine yüklenmesi gereken yükten fazla yükleme yapılamaz, sevkiyat sırasında betonun yollara dökülmemesi için gerekli tedbirler alınacaktır.
    10-İnşaatların yapımı ve yıkımı sırasında, etrafı tahta perde vs. ile çevrilecek ve gerekli güvenlik tedbirleri alınacaktır.
    11-İnşaat ve tadilat yapanlar, iş kazalarını önleyici ikaz levhalarını asacaklardır.
    12-İnşaat ve tadilat yapanların işleri bittikten sonra inşaat atıklarını ve malzemelerini boş arsalara koyarak, tehlikeye sebebiyet vermeleri yasaktır.
    13-Hafriyat taşıyan araçlar, belediyenin belirlediği renklerde boyatılacak ve üzerine "KATI ATIK TAŞIMA ARACI" ibaresi yazılacaktır.
    14-İnşaatlar ile beton, briket, büz, tuğla, kiremit imal ve satış yerlerinde, belediye encümenince belirlenen beton dökme saatleri dışında beton dökmek yasaktır.
    73 Nolu Kararda: Mustafa KOÇULU’nun, Belediyemizde tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılması, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
    74 Nolu Kararda: Gençlik Merkezi Yapımı Bağış Hesabı adı altında açılan 33970980-5039 No’lu hesaba yapılan toplam 89.086,00-TL. bağışlar, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.  
    75 Nolu Kararda: Sanayi Camii Yapımı Bağış Hesabı adı altında açılan 33970980-5032 No’lu hesaba yapılan bağış, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
    76 Nolu Kararda: 2020 Yılı Gelir Tarifemizde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Gelirlerine ek olmak üzere, taşınmazın imar planındaki yapılaşma koşuluna göre;

       a- Konut Parselinin beher m2’si için       1,76-TL.
       b- Ticari parselin beher m2’si için           2,60-TL.
       c- Sanayi parselinin beher m2’si için      4,95-TL. 

    2021 Yılı Gelir Tarifemizde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Gelirlerine ek olmak üzere, taşınmazın imar planındaki yapılaşma koşuluna göre;

       a- Konut Parselinin beher m2’si için      1,92-TL.
       b- Ticari parselin beher m2’si için          2,84-TL.
       c- Sanayi parselinin beher m2’si için      5,4-TL. 
  Yol Kotu Belgesi (Tutanağı) Harç Ücreti olarak belirlenmesi hususu; mevcudun oy birliği ile kabul edildi.