02.11.2020 TARİHLİ , PAYAS BELEDİYE MECLİSİ OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

02.11.2020 TARİHİNDE, BELEDİYE MECLİSİ OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

62 Nolu Kararda: Toplantıya, Belediye Başkanı Bekir ALTAN, toplantıda hazır bulunan Meclis Üyelerini, M. Kemal ATATÜRK ve tüm şehitlerimizin manevi huzurunda, 1 dakikalık saygı duruşuna ve akabinde İstiklal Marşımızı okumaya daveti ile başlanıldı
    Bestami KILINÇ, Sabri TATAŞ, ve Müslüm BOZAN’ın mazeretleri oy birliği ile kabul edildi.          
    Gündeme geçmeden önce, Gündem ilanından sonra, gündeme intikal eden;  
1- Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne ait “Evsel Katı Atık Tarife Raporu” konulu yazının, gündemin 6. Maddesi olarak,
2- Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait “Ekonomik Ömrünü Tamamlayan Araçlar Hakkında” konulu yazının, gündemin 7. Maddesi olarak
    Gündeme alınması, oy birliği ile kabul edildi. 
        01.10.2020 tarihli Meclis karar özetlerinin okunmasının ardından, gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
 63 Nolu Kararda: Belediyemizin 2021 Yılı Bütçesi; Mustafa YİĞİT, Muammer ERDEM, Teyfik DOĞAN, Kemal DUMAN ve Sakine OKUR KIZGIN’ın (Geçen yıl kabul edilen bütçe gelir gider kalemleri incelendiğinde, gerçekleşmediğinin görüldüğü; 2021 yılı bütçesi, bu incelemelerin ışığında abartılı ve gerçekleşmesi mümkün olmadığı gerekçesiyle) red oylarına karşılık, mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi
64 Nolu Kararda: Belediyemizin 2021 Yılı Gelir Tarife Kararnameleri, oy birliği ile kabul edildi.
 65 Nolu Kararda:    Destek Hizmetleri Müdürlüğünün bütçesinde 46.31.19.32-01.09.09.01-5.06.01.04.01 nolu Kara Taşıtı Alımları Bütçe Tertibi açılması, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
66 Nolu Kararda: Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait ve 49 yıllığına Payas Belediye Başkanlığına kiralanmış olan Sokullu Mehmet Paşa Külliyesinin belirli bir bölümünün (Han bölümü Kuzey yakası), Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne 25 yıllığına tahsis edilmesi, söz konusu kütüphanenin, güncel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek hizmet vermesi şartıyla ve mevcudun oy birliği ile kabul edildi.  
 67 Nolu Kararda: Mülkiyeti Belediyemize ait olan 5510 parsel, 7398 parsel, 57 parsel, 1865 parsel ve 2858 parsel nolu taşınmazların; Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan, Belediyemizce onaylanacak Uygulama Projelerinde belirtilen kullanım amacı dışında değerlendirilmemek üzere; Hatay Büyükşehir Belediyesine tahsis süresinin 25 Yıl olması,  oy birliği ile kabul edildi.
68 Nolu Kararda: Belediyemizin Evsel Katı Atık Tarife Raporları hazırlanarak, meclis onayı alınması ve alınan meclis onaylı Evsel Katı Atık Tarife Raporunun, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına gönderilmesi, Mustafa YİĞİT, Sakine OKUR KIZGIN ve Kemald DUMAN’ın (Evsel katı atık ücretlerinin, vatandaşa ek yük getireceği gerekçesiyle) red; Teyfik DOĞAN ve Muammer ERDEM’in, (Evsel katı atık ücretlerinin, vatandaşa ek yük getireceği gerekçesiyle) kararsız oylarına karşılık, mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi.
69 Nolu Kararda 237 Sayılı Taşıt Kanununun 13. Maddesi kapsamında, ekonomik ömürlerini tamamlamış olan araçların, hizmet dışı bırakılmaları, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.