01.10.2020 TARİHLİ , PAYAS BELEDİYE MECLİSİ OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

01.10.2020 TARİHİNDE, BELEDİYE MECLİSİ OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

     49 Nolu Kararda: Toplantıya, Meclis Başkanı Bekir ALTAN’ın, toplantıda hazır bulunan Meclis Üyelerini, M. Kemal ATATÜRK ve tüm şehitlerimizin manevi huzurunda, 1 dakikalık saygı duruşuna ve akabinde İstiklal Marşımızı okumaya daveti ile başlanıldı. 
    Bestami KILINÇ, Mustafa YİĞİT, Muammer ERDEM ve Sakine OKUR KIZGIN’ın mazeretleri oy birliği ile kabul edildi. 
    Toplantıya, Belediye Başkanı Bekir ALTAN, toplantıda hazır bulunan Meclis Üyelerini, M. Kemal ATATÜRK ve tüm şehitlerimizin manevi huzurunda, 1 dakikalık saygı duruşuna ve akabinde İstiklal Marşımızı okumaya daveti ile başlanıldı.          
    Gündeme geçmeden önce, Gündem ilanından sonra, gündeme intikal eden;  
1- Emlak ve Çevre temizlik Vergisi Şefliğine ait “Esenlik Hasılatı” konulu yazının, gündemin 10. Maddesi olarak,
2- Fen İşleri Müdürlüğüne ait “İlçe Jandarma Komutanlığı Araç Tahsisi” konulu yazının, gündemin 11. Maddesi olarak,
3- Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait “Katı Atık Birliğinden Ayrılma” konulu yazının, gündemin 12. Maddesi olarak,
    Gündeme alınması, oy birliği ile kabul edildi.
 
   01.09.2020 tarihli Meclis karar özetleri okundu.

    50 Nolu Kararda: Yakacık 49 numaralı parselde bulunan, Belediyemize ait 792,45 m2 hissenin, 10 (On) yıllığına kiraya verilmesi ve bu konuda Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.
  
    51 Nolu Kararda: Betül OKUR VURAL’ın, Belediyemizde tam zamanlı sözleşmeli olarak, Eğitmen Kadrosunda çalıştırılması, oy birliği ile kabul edildi.

     52 Nolu Kararda: Belediyemizin 2021 Yılı Bütçesinin, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi; oy birliği ile kabul edildi.

    53 Nolu Kararda: Belediyemiz Bütçesinin 2021 Yılı Gelir Tarife Kararnamelerinin, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi; oy birliği ile kabul edildi.
  
    54 Nolu Kararda: Şehit Şerife Bacı Camii Yapımı Bağış Hesabı adı altında açılan 33970980-5033 No’lu hesaba yapılan 5.325,00-TL’lik bağış, oy birliği ile kabul edildi.

     55 Nolu Kararda: Taziye Evi Yapımı Bağış Hesabı adı altında açılan 33970980-5037 No’lu hesaba yapılan 8.550,00-TL’lik bağış, oy birliği ile kabul edildi.

    56 Nolu Kararda: Hassa Kültür Evi Yapımı Bağış Hesabı adı altında açılan 33970980-5035 No’lu hesaba yapılan 22.435,00-TL’lik bağış, oy birliği ile kabul edildi.
  
    57 Nolu Kararda: Mülkiyeti Belediyemize ait olan, 5510 parsel, 7398 parsel, 57 parsel, 1865 parsel ve 2858 parsel nolu taşınmazların; Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan, Belediyemizce onaylanacak Uygulama Projelerinde belirtilen kullanım amacı dışında değerlendirilmemek üzere, Hatay Büyükşehir Belediyesine tahsisi, oy birliği ile kabul edildi.
     58 Nolu Kararda: Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünce, İlçemizdeki çöplerin toplanması ve transferinde kullanılmak üzere, 3 adet hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu ile 1 adet Yol Süpürge Aracı alımı ve bu konuda yapılacak işlemleri yürütmek üzere, Belediye Başkanı Bekir ALTAN’a yetki verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.  
   
    59 Nolu Kararda: Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi Şefliğince hazırlanan, gayrimenkullerin alım-satım işlerinde, gayrimenkulün cinsine göre uygulanacak Çevre Esenlik Hasılatı ücretleri, oy birliği ile kabul edildi.
  
    60 Nolu Kararda: Payas Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde kullanılmak üzere, şoför ve yakıt hariç olarak, 1 adet sivil araç tahsis edilmesi ve bu konuda ki iş ve işlemleri yürütmek üzere, Belediye Başkanımız Bekir ALTAN’a yetki verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.
     61 Nolu Kararda: Payas Belediyesinin İskenderun Körfez Katı Atık Birliği üyeliğinden ayrılması, oy birliği ile kabul edildi.