02.03.2020 TARİHLİ , PAYAS BELEDİYE MECLİSİ OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

02.03.2020 TARİHİNDE, BELEDİYE MECLİSİ OTURUMUNDA ALINAN KARAR       ÖZETLERİ
     18-Nolu Kararda: Toplantıya, Meclis Başkanı Bekir ALTAN’ın, toplantıda hazır bulunan Meclis Üyelerini, M. Kemal ATATÜRK ve tüm şehitlerimizin manevi huzurunda, 1 dakikalık saygı duruşuna ve akabinde İstiklal Marşımızı okumaya daveti ile başlanıldı. 
    Sakine OKUR KIZGIN’ın mazereti oy birliği ile kabul edildi.      
    03.02.2020 tarihli Meclis karar özetleri okundu.


    19 Nolu Kararda:   Belediyemiz Meclisinin 02.04.2007 tarih 2007/19 sayılı Meclis Kararı ile, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde bulunan birim şefliğinin aktif olarak kullanılan Evlendirme Şefliğine tahsis edilmesi, oy birliği ile kabul edildi.  

  
    20 Nolu Kararda:  İlçemiz Fatih Mahallesi Yakut Sokak üzerinde bulunan alana yapılmak üzere ihalesi yapılan, Şerife Bacı Camii Yapım İşi ile ilgili olarak, İller Bankası A.Ş.’nden KDV dahil 3.900.000,00-TL (Üç Milyon Dokuz Yüz Bin Türk Lirası) kredi kullanılması ve kredi ile ilgili gerçekleştirilecek her türlü işlemler için Belediye Başkanımız Bekir ALTAN’a yetki verilmesi, oy birliği ile kabul edildi