03.02.2020 TARİHLİ , PAYAS BELEDİYE MECLİSİ OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

03.02.2020 TARİHİNDE, BELEDİYE MECLİSİ OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ
9-Nolu Kararda: Toplantıya, Meclis Başkanı Bekir ALTAN’ın, toplantıda hazır bulunan Meclis Üyelerini, M. Kemal ATATÜRK ve tüm şehitlerimizin manevi huzurunda, 1 dakikalık saygı duruşuna ve akabinde İstiklal Marşımızı okumaya daveti ile başlanıldı.
   Bestami KILINÇ’ın mazereti oy birliği ile kabul edildi.      
Gündeme geçmeden önce, Gündem ilanından sonra, gündeme intikal eden; 
1-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ait “Sözleşme Yetkisi” konulu yazının, gündemin 8. Maddesi olarak,             
2- İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait “Karbeyaz Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Yapım İşi” konulu yazının gündemin 9. Maddesi olarak, 
Gündeme alınması, oy birliği ile kabul edildi.
 02.01.2020 tarihli Meclis karar özetleri okundu.
10 Nolu Kararda: 6188 1 adet Mali Hizmetler Uzmanı (GİH) boş 3. Derecenin iptali; 6188 1 adet Mali Hizmetler Uzmanı (GİH) boş 5. Derece unvan kodlu kadro ihdası, oy birliği ile kabul edildi

11 Nolu Kararda: Belediyemizde tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılan Yasin AYDIN,
Serkan KELEŞ, İsmail TELSİZ, Yonca BULDUK, Fatih BELUK, Fatma ŞAHİN,  Melih Yaşar GÜNEŞLİ, Hilmi Onur YÜNSEL, Bayram Oğuz YILDIZHAN, Betül Okur VURAL, Emin AKKAR, Bahadır YILDIRIM, Okan GELİCİ ve Tuğçe ALTAN’ın sözleşmelerinin 2020 yılında da devam etmesi, oy birliği ile kabul edildi.

12 Nolu Kararda: Belediyemizde kısmi zamanlı Sözleşmeli olarak çalıştırılan Av. Asar Erdal OĞUZ’ un sözleşmesinin 2020 Yılında da devam etmesi, oy birliği ile kabul edildi.  

13 Nolu Kararda: Zabıta Müdürlüğümüzde fiilen çalışan personellere, 01 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere, 2020 yılı için brüt 559,00-TL fazla çalışma ücreti ödenmesi, oy birliği ile kabul edildi.

14 Nolu Kararda: Belediyemiz Hizmet Binasında kullanılmak üzere alınan Ofis Mobilyalarından bir kısmının, Belediyemiz şirketi Payas İmar İnş. Tic.ve San.Ltd. Şti.’ne devir edilmesi, oy çokluğu ile kabul edildi

15 Nolu Kararda: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi kurulmuş olup İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliğinin revize edilmesi, oy birliği ile kabul edildi. 
16 Nolu Kararda: Yetkili Sendika ile Belediyemiz arasında Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesi yapılması için 5393 sayılı Belediye Kanununun 38. Maddesinin (g) bendi gereğince Belediye Başkanı Bekir ALTAN’a yetki verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.
17 Nolu Kararda: Hatay İli Payas İlçesi Karbeyaz Mahallesi sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 13,06 hektarlık alan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Olur’u ile 6306 sayılı kanun kapsamında Rezerv Yapı Alanı olarak belirlenmiştir. Söz konusu Rezerv Yapı Alanı içerisinde yapılacak yapım işleri ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Payas Belediyesini yetkilendirmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan Kentsel Tasarım Projesinin 17 nolu Adasında L-14, L-15 ve L-16 Bloklarının yapım işinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 21/b maddesine göre ihale edilmesi, oy birliği ile kabul edildi