02.01.2020 TARİHLİ , PAYAS BELEDİYE MECLİSİ OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

02.01.2020 TARİHİNDE, BELEDİYE MECLİSİ OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ


1 Nolu Kararda: Toplantıya, Meclis Başkanı Bekir ALTAN’ın, toplantıda hazır bulunan Meclis Üyelerini, M. Kemal ATATÜRK ve tüm şehitlerimizin manevi huzurunda, 1 dakikalık saygı duruşuna ve akabinde İstiklal Marşımızı okumaya daveti ile başlanıldı.
     Bestami KILINÇ, Sabri TATAŞ ve Teyfik DOĞAN’ın mazeretleri oy birliği ile kabul edildi.      
Gündeme geçmeden önce, Gündem ilanından sonra, gündeme intikal eden; 
1- Zabıta Müdürlüğüne ait “Fazla Çalışma Ücretleri” konulu yazının, gündemin 6. Maddesi olarak,
2- Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait “2020 Yılı ÇTV Gelir Tarifesi” konulu yazının, gündemin 7. Maddesi olarak,
Gündeme alınması, oy birliği ile kabul edildi.                    
      02.12.2019 tarihli Meclis karar özetleri okundu.

2 Nolu Kararda: Belediyemiz Denetim Komisyonunun 3 (Üç) üyeden oluşması, oy birliği ile kabul edildi.
     Denetim komisyonu oluşturulması için yapılan gizli oylama da; Yusuf ÖZ, Abey DEV ve Mustafa YİĞİT, Belediyemiz Denetim Komisyonu üyesi seçilmişlerdir.  

3 Nolu Kararda: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı “İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi” kurulması, oy birliği ile kabul edildi.
 
4 Nolu Kararda: 6188 1 adet Mali Hizmetler Uzmanı (GİH) boş 3. Derecenin iptali; 6188 1 adet Mali Hizmetler Uzmanı (GİH) boş 5. Derece unvan kodlu kadro ihdası hususunun, bir sonra ki Meclis Toplantısında görüşülmesi, oy birliği ile kabul edildi.

5 Nolu Kararda: Belediyemiz de tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılan 14 (On Dört) kişinin, 2020 Yılındaki çalışma ücretlerinin belirlenmesi konusunun, Plan ve Bütçe Komisyonun da görüşülmesi, oy birliği ile kabul edildi.

6 Nolu Kararda: Kısmi zamanlı olarak istihdam edilen Sözleşmeli Personel Asar Erdal OĞUZ’un sözleşmesinin 2020 Yılındaki çalışma ücretinin belirlenmesi konusunun, Plan ve Bütçe Komisyonun da görüşülmesi, oy birliği ile kabul edildi.
 
7 Nolu Kararda: Zabıta Müdürlüğümüzde fiilen çalışan personellere ödenmekte olan Fazla Çalışma Ücretinin belirlenmesi hususunun, Plan ve Bütçe Komisyonun da görüşülmesi, oy birliği ile kabul edildi.

8 Nolu Kararda: 2020 Yılında uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi, oy birliği ile kabul edildi.