01.11.2019 TARİHLİ , PAYAS BELEDİYE MECLİSİ OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

01.11.2019 TARİHİNDE, BELEDİYE MECLİSİ OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ


79 Nolu Kararda: Toplantıya, Meclis Başkanı Bekir ALTAN, toplantıda hazır bulunan Meclis Üyelerini, M. Kemal ATATÜRK ve tüm şehitlerimizin manevi huzurunda, 1 dakikalık saygı duruşuna ve akabinde İstiklal Marşımızı okumaya daveti ile başlanıldı.
     Toplantıya katılamayan Bestami KILINÇ ve Sabri TATAŞ’ın mazeretleri oy birliği ile kabul edildi.      
     Fen İşleri Müdürlüğüne ait “Eğitim Kursu Yerlerinin Belirlenmesi ve Kiralanması İçin Komisyon Kurulması” konulu yazının, gündemin 7. Maddesi olarak;
     Belediyemiz Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyeleri Muammer ERDEM, Mustafa YİĞİT ve Kemal DUMAN’a ait “Geçici Hayvan Bakımevi Yapılması” konulu önerge, gündemin 8. Maddesi olarak,
Gündeme alınması, oy birliği ile kabul edildi.  

80 Nolu Kararda: Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Belediyemiz 2020 Yılı Bütçesi, oy çokluğu ile kabul edildi.    

81 Nolu Kararda: Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Belediyemizin 2020 Yılı Bütçesi Gelir Tarife Kararnameleri, oy birliği ile kabul edildi. 
 
82 Nolu Kararda: Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından, yeni kurulması planlanan mahalle sınırları içerisinde, mahalle ismi için yapılan anketin, “BAYRAKTEPE MAHALLESİ” olarak sonuçlanması nedeniyle, yeni kurulmasına karar verilen mahalle isminin “BAYRAKTEPE MAHALLESİ” olması, oy birliği ile kabul edildi.

83 Nolu Kararda: İlçemiz Yenişehir Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 187 nolu adanın ortasından geçen yol ile ilgili hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliğinin, Belediyemiz İmar Komisyonunda görüşülmesi, oy birliği ile kabul edildi.  

84 Nolu Kararda: İlçemiz Yıldırım Beyazıt Mahallesi Küçük Sanayi Bölgesinde yapılmak üzere ihalesi yapılan, Payas Sanayi Camii yapım işi ile ilgili olarak, İller bankası A.Ş.’nden KDV dahil 11.800.000,00-TL (On Bir Milyon Sekiz Yüz Bin Türk Lirası) kredi kullanılması ve kredi ile ilgili gerçekleştirilecek her türlü işlemler için Belediye Başkanımız Bekir ALTAN’a yetki verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.   
 
85 Nolu Kararda: Payas Belediyesi Mesleki Eğitim Kursları (PAMEK) içerisinde meslek edindirmek amacıyla açılacak olan “Ev Tekstili Üretim Eğitimi ve Temizlik Malzemeleri Üretim Eğitimi” için, yer ve kira ücretinin araştırma yapılarak belirlenmesi konusunda Osman SÖNMEZ, Yusuf ÖZ, Teyfik DOĞAN ve Müslüm BOZAN’dan oluşan komisyon kurulması ve komisyona yetki verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.    

86 Nolu Kararda: Geçici hayvan bakım evi kurulması talebinin, ön çalışma yapıldıktan sonra, Meclisimizde tekrar görüşülmesi, oy birliği ile kabul edildi