01.10.2019 TARİHLİ , PAYAS BELEDİYE MECLİSİ OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

01.10.2019 TARİHİNDE, BELEDİYE MECLİSİ OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

64 Nolu Kararda: Toplantıya, Meclis Başkanı Bekir ALTAN, toplantıda hazır bulunan Meclis Üyelerini, M. Kemal ATATÜRK ve tüm şehitlerimizin manevi huzurunda, 1 dakikalık saygı duruşuna ve akabinde İstiklal Marşımızı okumaya daveti ile başlanıldı.
     Toplantıya katılamayan Osman SÖNMEZ ve Muammer ERDEM’in mazeretleri oy birliği ile kabul edildi.      
            
65 Nolu Kararda: %100 hissesi Belediyemize ait, Payas İmar İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin, Şirket Genel Kurul toplantı ve müzakere defterinde alacağı her türlü karara imza atabilmesi için, Belediye Başkanı Bekir ALTAN’ın yetkilendirilmesi hususunun, Türkiye Belediyeler Birliğinden görüş alındıktan sonra, tekrar Meclisimizde görüşülmesi, oy birliği ile kabul edildi.

66 Nolu Kararda: Belediyemiz 2020 Yılı Bütçesinin, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi, oy birliği ile kabul edildi.    

67 Nolu Kararda: Belediyemizin 2020 Yılı Bütçesi Gelir Tarife Kararnamelerinin, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi, oy birliği ile kabul edildi. 
 
68 Nolu Kararda: %100 hissesi Belediyemize ait, Payas İmar İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin, amaç ve faaliyet konusunun; tekstil, demir çelik, tarım, kimya ürün ve mamullerinin üretim ve ticaretini de kapsayacak şekilde genişletilmesi, oy birliği ile kabul edildi. 
            
69 Nolu Kararda: Kurulmasına karar verilen yeni mahalle isminin, mahalle kurulması planlanan bölgede, isim konusunda anket yapılarak, mahalle sakinlerinin görüşü alındıktan sonra, Meclisimizde görüşülmesi, oy birliği ile kabul edildi.    

70 Nolu Kararda: Belediyemize ait Garaj ve Fen İşleri Deposunda bulunan hurda malzemelerin satılması, oy birliği ile kabul edildi.    

71 Nolu Kararda: Eski Taşkırma ve Asfalt Şantiyesinde bulunan, işlevini kaybetmiş hurda malzemelerin satılması, oy birliği ile kabul edildi.    

72 Nolu Kararda: Belediyemize ait tanıtım amaçlı kullanılan led ekran reklam panosunun, 5 yıllığına kiraya verilmesi ve bu konuda Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.

73 Nolu Kararda: Belediyemize ait Taşkırma Şantiyesinde bulunan ve kullanılmayan 4 adet Silindirik Fuel Oil tanklarının satılması, oy birliği ile kabul edildi.