02.09.2019 TARİHLİ , PAYAS BELEDİYE MECLİSİ OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

02.09.2019 TARİHİNDE, BELEDİYE MECLİSİ OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

60 Nolu Kararda: Toplantıya, Meclis Başkanı Bekir ALTAN, toplantıda hazır bulunan Meclis Üyelerini, M. Kemal ATATÜRK ve tüm şehitlerimizin manevi huzurunda, 1 dakikalık saygı duruşuna ve akabinde İstiklal Marşımızı okumaya daveti ile başlanıldı.
     Toplantıya katılamayan Sakine OKUR KIZGIN, Bestami KILINÇ ve Muammer ERDEM’in mazeretlerinin oy birliği ile kabulünden sonra;
     Gündeme geçmeden önce, Gündem ilanından sonra, gündeme intikal eden; Fen İşleri Müdürlüğüne ait “X-RAY Güvenlik Sistemi ve Ekipmanlarının Satılması” konulu yazının, gündemin 4. Maddesi olarak,
Gündeme alınması, oy birliği ile kabul edildi.      
            
61 Nolu Kararda: 39 Mahalle sakini adına Kadir ERDEM isimli şahsın Belediyemize sunmuş olduğu 01/03/2019 tarihli dilekçesinde, yeni bir mahallenin kurulması talebi, oy birliği ile kabul edildi.

62 Nolu Kararda: Mülkiyeti Belediyemize ait olan 626 ada 1 nolu parselin “Eğitim tesis Alanı” kullanımına dönüştürülmesine yönelik hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına istinaden hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi, oy birliği ile kabul edildi. 

63 Nolu Kararda: Hizmet Binamız giriş katında pasif olarak kurulu bulunan X-RAY güvenlik sistemi ve ekipmanlarının satılması, oy çokluğu ile kabul edildi.