01.08.2019 TARİHLİ , PAYAS BELEDİYE MECLİSİ OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

01.08.2019 TARİHİNDE, BELEDİYE MECLİSİ OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

49 Nolu Kararda: Toplantıya, Meclis Başkanı Bekir ALTAN, toplantıda hazır bulunan Meclis Üyelerini, M. Kemal ATATÜRK ve tüm şehitlerimizin manevi huzurunda, 1 dakikalık saygı duruşuna ve akabinde İstiklal Marşımızı okumaya daveti ile başlanıldı.
     Toplantıya katılamayan Mevlüt YILDIZ ve Sabri TATAŞ’ın mazeretlerinin oy birliği ile kabulünden sonra;
     Gündeme geçmeden önce, Gündem ilanından sonra, gündeme intikal eden;
1- Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait “398 numaralı Parselin Kiralanması” konulu yazının, gündemin 6. Maddesi olarak,
2- Fen İşleri Müdürlüğüne ait “Cami ve Müştemilatının Tahsisi” konulu yazının, gündemin 7. Maddesi olarak,
3- Fen İşleri Müdürlüğüne ait ”Tekstil Kursu Eğitimi Kredi Talebi” konulu yazının, gündemin 8. Maddesi olarak, 
4- Fen İşleri Müdürlüğüne ait ”Seracılık Eğitimi Kredi Talebi” konulu yazının, gündemin 9. Maddesi olarak, 
5- Fen İşleri Müdürlüğüne ait ”Metal Yassı Mamul Eğitimi Kredi Talebi” konulu yazının, gündemin 10. Maddesi olarak,
6- Fen İşleri Müdürlüğüne ait”3 Boyutlu Modelleme ve Tasarım Eğitimi Kredi Talebi” konulu yazının, gündemin 11. Maddesi olarak, 
Gündeme alınması, oy birliği ile kabul edildi.      
            
50 Nolu Kararda: Belediyemizin Nikâh Ücret Tarifesi, oy birliği ile kabul edildi.

51 Nolu Kararda: Mülkiyeti Belediyemize ait 626 ada 1 Parselin 10 yıllığına kiraya verilmesi ve bu konuda Encümene yetki verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.

52 Nolu Kararda: Kadir ERDEM’e ait, yeni bir Mahalle kurulma talebinin, İmar Komisyonunda görüşülmesi, oy birliği ile kabul edildi.

53 Nolu Kararda: Mülkiyeti Belediyemize ait olan 626 ada 1 nolu parselin “Tali İş Merkezi”  kullanımından “Eğitim tesis Alanı” kullanımına dönüştürülmesine yönelik hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin, İmar Komisyonunda görüşülmesi, oy birliği ile kabul edildi.

54 Nolu Kararda: Mülkiyeti Belediyemize ait 398 numaralı parselin on( 10) yıllığına, kiraya verilmesi ve bu konuda Encümene yetki verilmesi,  oy birliği ile kabul edildi.

55 Nolu Kararda: Belediye İmar Planımızda Mezarlık olarak planlanan ve içerisinde ibadet alanı olarak belirlenen kısımda Belediyemiz tarafından yapımı tamamlanan ve hizmete açılan Şehitlik Camii’nin ve Müştemilatının (Şadırvan, morg, depo vb. ),  25 yıllığına, Payas İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi, oy birliği ile kabul edildi.

56 Nolu Kararda: Belediyemiz PAMEK ( Payas Mesleki Eğitim Kursu) bünyesinde hizmet veren Tekstil Kursu için yeni tekstil makinalarının alınması ve yeni eğitim sahasının kurulması, eğitim sahasının inşası ve gerekli tekstil eğitim makinalarının alınması için İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden kredi kullanılması ve bu konuda Belediye Başkanımız Bekir ALTAN’a yetki verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.

57 Nolu Kararda: Tarımın desteklenmesi ve vatandaşlarımızın tarımsal becerilerinin arttırılması için muz seracılığı konulu eğitim kursu sahasının kurulumu için İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden kredi kullanılması ve bu konuda Belediye Başkanımız Bekir ALTAN ‘a yetki verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.

58 Nolu Kararda: İlçemizin ağır sanayi bölgesi olması ve metal ürünlerden özellikle yassı mamul sektöründe bölgemizdeki kuruluşların öncü olması ve bu mamul alanında sürekli yatırımların artması nedeniyle ilçemiz vatandaşlarının yassı mamul üretimi konusunda becerilerinin arttırılması için metal yassı mamul işleme eğitim kursu eğitim sahasının inşası ve gerekli eğitim makinelerinin alınması için kredi kullanılması ve bu konuda Belediye Başkanımız Bekir ALTAN’a yetki verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.

59 Nolu Kararda: Belediyemiz STEM Eğitim Merkezi bünyesinde yürütülen eğitimlerin ilçemizde bulunan Organize Sanayi Bölgesiyle bütünleşmesi ve yüksek teknolojiye geçişte nitelikli elemanların yetiştirilmesine katkı sağlanması amacıyla, 3 boyutlu modelleme ve tasarımı eğitim kursu eğitim sahasının inşası ve gerekli eğitim makinelerinin alınması için İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden kredi kullanılması ve bu konuda Belediye Başkanımız Bekir ALTAN’a yetki verilmesi, (Mustafa YİĞİT, Muammer ERDEM, Sakine OKUR KIZGIN, Teyfik DOĞAN, Müslüm BOZAN ve Kemal DUMAN’ın ret oylarına karşılık), oy çokluğu ile kabul edildi.