01.07.2019 TARİHLİ , PAYAS BELEDİYE MECLİSİ OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

01.07.2019 TARİHİNDE, BELEDİYE MECLİSİ OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

42 Nolu Kararda: Toplantıya, Meclis Başkanı Bekir ALTAN, toplantıda hazır bulunan Meclis Üyelerini, M. Kemal ATATÜRK ve tüm şehitlerimizin manevi huzurunda, 1 dakikalık saygı duruşuna ve akabinde İstiklal Marşımızı okumaya daveti ile başlanıldı.
     Toplantıya katılamayan Sakine OKUR KIZGIN’ın mazeretinin oy birliği ile kabulünden sonra;
     Gündeme geçmeden önce, Gündem ilanından sonra, gündeme intikal eden;
1- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ait “Nikah Ücret Tarifesi” konulu yazının, gündemin 6. Maddesi olarak,
2- Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait “İmar Limited Şirketi Sermaye Arttırımı” konulu yazının, gündemin 7. Maddesi olarak,
Gündeme alınması, oy birliği ile kabul edildi.                    

43 Nolu Kararda: Belediyemizin medeni müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere yürüttüğü kamu hizmetlerinde kullanılan 31 EC 567, 31 EC 568, 31 ES 143, 31 FV 392, 31 FY 781, 31 PBH 09, 31 PBN 34, 31 PH 003, 31 PH 432, 31 PK 471, 31 PV 698 plaka nolu taşıtların, kamu hizmetine tahsisi ve kamu hizmetinde fiilen kullanılması, oy birliği ile kabul edildi.

44 Nolu Kararda: Belediyemiz Meclisinin 02.06.2014 tarih ve 49 sayılı kararı ile ihdas edilmiş olan 8570 1 adet istatistikçi boş 1. Derecenin iptali, 8595 1 adet Ekonomist boş 1. Derece unvan kodlu kadro ihdası, oy birliği ile kabul edildi.

45 Nolu Kararda: Bayram Oğuz YILDIZHAN’ın, 01.07.2019 tarihinden itibaren, tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılması, oy birliği ile kabul edildi.

46 Nolu Kararda:    Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi Asil Üyeliğine Ali ÜCEL, Mehmet GEYLAN, Fatih YİĞİT, Sabri KARA ve Yusuf ERDEM seçilmişlerdir.

   Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi Yedek Üyeliğine Dede DOĞAN, İhsan YILDIZ, Ayhan KESKİN, Ercüment Ahmet SÜMER ve Aişe ARAS seçilmişlerdir. 

   Çiftçi Mallarını Koruma Murakabe Heyeti Asil Üyeliğine Ahmet ÜCEL, Zahide SERT, Mevlüt YALÇIN, Asiye KAYAR, Fevzi ÜCEL seçilmişlerdir.

      Çiftçi Mallarını Koruma Murakabe Heyeti Yedek Üyeliğine Metin ÖZKUL, Abdullah ULAŞ, Ali ERDEM, Osman İNANIR ve Abidin YAZGAN seçilmişlerdir.

47 Nolu Kararda: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan “Nikah İşlemleri Ücret Tarifesi” nin, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi. 

48 Nolu Kararda: Mülkiyeti Belediyemize ait PAMEK Merkezi Demirbaş kayıtlarındaki;
    1 adet çift iğne büyük mekik iptalli dikiş makinası;
    1 adet 5 iplik overlok makinası;
    1 adet 4 iplik overlok makinası;
    1 adet mekanik recme makinası;
    1 adet otomatik yuvarlak kumaş kesim makinası;
    1 adet 3,5 Litre su hazneli ütü;
    15 adet elektronik düz dikiş makinasının, % 100 hissesine sahip olduğumuz Payas İmar İnşaat Tic. Ve San. Ltd. Şti. ‘ne, sermaye arttırımı olarak devredilmesi, oy birliği ile kabul edildi.