17.04.2019 TARİHLİ , PAYAS BELEDİYE MECLİSİ OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

17.04.2019 TARİHİNDE, BELEDİYE MECLİSİ OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

24 Nolu Kararda: Toplantıya, Meclis Başkanı Bekir ALTAN, toplantıda hazır bulunan Meclis Üyelerini, M. Kemal ATATÜRK ve tüm şehitlerimizin manevi huzurunda, 1 dakikalık saygı duruşuna ve akabinde İstiklal Marşımızı okumaya daveti ile başlanıldı.
     Gündeme geçmeden önce, Gündem ilanından sonra, gündeme intikal eden; Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait “Yetki Verilmesi” konulu yazının, gündemin 12. Maddesi olarak gündeme alınması, oy birliği ile kabul edildi.                    

25 Nolu Kararda: Yusuf ÖZ oy çokluğu ile Meclis 1. Başkan Vekili; Mehmet DEDE oy çokluğu ile Meclis 2. Başkan Vekili seçilmişlerdir.

26 Nolu Kararda: Ergin EROĞLU ve Sabri TATAŞ oy çokluğu ile Asil Katip Üyesi, Mevlüt YILDIZ ve Abey DEV ise oy çokluğu ile Yedek Katip Üyesi seçilmişlerdir.

27 Nolu Kararda: Bestami KILINÇ ve Abey DEV oy çokluğu ile Encümen Üyesi seçilmişlerdir.

28 Nolu Kararda: Mehmet DEDE, Sabri TATAŞ ve Sakine OKUR KIZGIN oy birliği ile İmar Komisyonu Üyesi seçilmişlerdir.

29 Nolu Kararda: Osman SÖNMEZ, Ergin EROĞLU ve Muammer ERDEM oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi seçilmişlerdir.

30 Nolu Kararda: Yusuf ÖZ ve Mehmet DEDE oy çokluğu ile Türkiye Belediyeler Birliği Asil Üyesi, Abey DEV ve Sabri TATAŞ oy çokluğu ile Türkiye Belediyeler Birliği yedek üyesi seçilmişlerdir.

31 Nolu Kararda: Çukurova Belediyeler Birliğinin, Belediyemizin beklentilerine cevap veremediğinden, Belediyemizin Çukurova Belediyeler Birliği üyeliğinden ayrılmasına, oy çokluğu ile karar verildi.

32 Nolu Kararda: Osman SÖNMEZ oy çokluğu ile Tarihi Kentler Birliği Asil Üyesi, Yusuf ÖZ oy çokluğu ile Tarihi Kentler Birliği yedek üyesi seçilmişlerdir.

33 Nolu Kararda: Mehmet DEDE oy çokluğu ile İskenderun Körfez Katı Atık Birliği Asil Üyesi, Osman SÖNMEZ oy çokluğu ile İskenderun Körfez Katı Atık Birliği yedek üyesi seçilmişlerdir.

34 Nolu Kararda: Belediyemizi Payas Organize Sanayi Bölgesinde temsil ve ilzam etmek üzere, İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzde görevli, Süleyman ÇELİK’in yetkilendirilmesi, oy çokluğu ile kabul edildi.    

35 Nolu Kararda: Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Belediyemizin 2018 yılı Faaliyet Raporu, oy çokluğu ile kabul edildi. 

36 Nolu Kararda: Başkanlığımızda görev yapan kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenmesi, ödenecek tutar ile sözleşme içeriğinin belirlenmesi ve yetkili sendika olan BEM-BİR-SEN ile Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzalanması için Belediye Başkanımız Bekir ALTAN’a yetki verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.