01.03.2019 TARİHLİ , PAYAS BELEDİYE MECLİSİ OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

01.03.2019 TARİHİNDE OLAĞAN ÜSTÜ BELEDİYE MECLİSİ OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

21 Nolu Kararda: Toplantıya, Meclis Başkanı Bekir ALTAN, toplantıda hazır bulunan Meclis Üyelerini, M. Kemal ATATÜRK ve tüm şehitlerimizin manevi huzurunda, 1 dakikalık saygı duruşuna ve akabinde İstiklal Marşımızı okumaya daveti ile başlanıldı.
     Toplantıya katılamayan Selçuk URMAN’ın mazereti, oy birliği ile kabul edildi.

22 Nolu Kararda: Mülkiyeti Belediyemize ait olan 1675 ve 1676 nolu parsellerle ilgili hazırlatılan 1/1000 ölçekli imar uygulama plan değişikliğinin, Belediyemiz İmar Komisyonun da görüşülmesi, oy birliği ile kabul edildi.   

23 Nolu Kararda: Belediyemiz Meclisinin 02.04.2007 tarih ve 19 sayılı kararı ile ihdas edilmiş olan 7555 1 adet boş memur 9. Derecenin iptali, 21779 1 adet boş Eğitmen 3. Derece unvan kodlu kadro ihdası, oy birliği ile kabul edildi