18.02.2019 TARİHLİ , PAYAS BELEDİYE MECLİSİ OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

18.02.2019 TARİHİNDE OLAĞAN ÜSTÜ BELEDİYE MECLİSİ OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

1 Nolu Kararda: Toplantıya, Meclis Başkanı Bekir ALTAN, toplantıda hazır bulunan Meclis Üyelerini, M. Kemal ATATÜRK ve tüm şehitlerimizin manevi huzurunda, 1 dakikalık saygı duruşuna ve akabinde İstiklal Marşımızı okumaya daveti ile başlanıldı.
     Toplantıya katılamayan Selçuk URMAN ve Hasan DÖNDÜ’nün mazeretlerinin oy birliği ile kabul edildi.

2 Nolu Kararda: İlçemiz İSDEMİR Özel Güvenlik Bölgesi sınırları içerisinde bulunan 612 Ada 1 numaralı parselin, öncelikle İSDEMİR A.Ş.’ne doğrudan satışı için, Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.