02.01.2019 TARİHLİ , PAYAS BELEDİYE MECLİSİ OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

02.01.2019 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

1 Nolu Kararda: Toplantıya, Meclis Başkanı Bekir ALTAN, toplantıda hazır bulunan Meclis Üyelerini, M. Kemal ATATÜRK ve tüm şehitlerimizin manevi huzurunda, 1 dakikalık saygı duruşuna ve akabinde İstiklal Marşımızı okumaya daveti ile başlanıldı.

Gündeme geçmeden önce, Gündem ilanından sonra, gündeme intikal eden;

1- İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait “Plan Tadilatı” konulu yazının, gündemin 6. Maddesi olarak;

2- Fen İşleri Müdürlüğüne ait “Arsa Tahsisi” konulu yazının, gündemin 7. Maddesi olarak;

3- Zabıta Müdürlüğüne ait “Fazla Çalışma Ücretleri” konulu yazının, gündemin 8. Maddesi olarak;

4- Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait “Kredi Kullanılması” konulu yazının, gündemin 9. Maddesi olarak;

gündeme alınması, oy birliği ile kabul edildi.

2 Nolu Kararda: Meclis üyeleri Bestami KILINÇ, Ekrem KURT ve Beşir CANDAN, Belediyemiz Denetim Komisyonu üyeliğine seçilmişlerdir.

3 Nolu Kararda: İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde asri mezarlığın Kuzeyinde, yerleşik konut adaları içerisinde yer alan bölge için hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, oy birliği ile kabul edildi.

4 Nolu Kararda: Sözleşmeli Personel Asar Erdal OĞUZ’ un sözleşmesinin 2019 Yılında da devam etmesi, oy birliği ile kabul edildi.

5 Nolu Kararda: Belediyemizde tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılan Yasin AYDIN,

Serkan KELEŞ, İsmail TELSİZ, Yonca BULDUK, Fatih BELUK, Tülin SALMAN, Fatma ŞAHİN, Melih Yaşar GÜNEŞLİ, Hilmi Onur YÜNSEL, Bayram Oğuz YILDIZHAN, Betül Okur VURAL, Emin AKKAR, Bahadır YILDIRIM, Okan GELİCİ ve Tuğçe ALTAN’ın sözleşmelerinin 2019 yılında da devam etmesi, oy birliği ile kabul edildi.

6 Nolu Kararda: İlçemiz Yıldırım Beyazıt Mahallesi 299 ada 1 nolu parsel ve çevresine ilişkin, Belediyemiz Encümeninin 04.07.2000 tarih ve 2000/439 sayılı kararı ile İmar Kanununun 18. Medde uygulaması iptal, yeniden imar uygulaması arasındaki uyumu sağlayabilmek için hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin, Belediyemiz İmar Komisyonunda görüşülmesi, oy birliği ile kabul edildi.

7 Nolu Kararda: 6331 numaralı parseldeki Belediyemize ait 903,07 m2 hissenin, geçici olarak Bir (1) yıllığına, Payas Spor Kulübü Derneğine tahsisi, oy birliği ile kabul edildi.

8 Nolu Kararda: Zabıta Müdürlüğümüzde fiilen çalışan personellere ödenmekte olan fazla çalışma ücretinin, 01 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere 2019 yılı için yeniden belirlenmesi hususunun, Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi, oy birliği ile kabul edildi.

9 Nolu Kararda: Belediyemizin 2019 Yılı yatırım programın da devam eden Belediye Hizmet Binası yapımı işin de kullanılmak üzere Kamu Bankaları veya Yurtiçi Özel Bankalardan kredi kullanılması için İller Bankasından teminat mektubu alınması ve kredi çekme işlemlerinin yürütülmesi için, Belediye Başkanımız Bekir ALTAN’a yetki verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.