03.12.2018 TARİHLİ , PAYAS BELEDİYE MECLİSİ OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

99 Nolu Kararda: Mazereti nedeniyle toplantıya katılamayan Selçuk URMAN ve Hasan DÖNDÜ’nün  mazeretlerinin oy birliği ile kabulünden sonra, 
     Toplantıya, Meclis Başkanı Bekir ALTAN, toplantıda hazır bulunan Meclis Üyelerini, M. Kemal ATATÜRK ve tüm şehitlerimizin manevi huzurunda, 1 dakikalık saygı duruşuna ve akabinde İstiklal Marşımızı okumaya daveti ile başlanıldı.
     Gündeme geçmeden önce, Gündem ilanından sonra, gündeme intikal eden; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ait “Dolu Kadro İptal ve İhdası” konulu yazının, gündemin 4. Maddesi olarak; gündeme alınması, oy birliği ile kabul edildi.                    

100 Nolu Kararda: Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde asri mezarlığın Kuzeyinde, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik talebinin, İmar Komisyonunda görüşülmesi, oy birliği ile kabul edildi.  


101 Nolu Kararda: Mülkiyeti idaremize ait Yenişehir Mahallesi Bahçeci Caddesinde bulunan Tütenbacalar Parkı’nın içerisine, idaremizce inşaatı yapılan Çay Ocağının, 10 (On) yıllığına kiraya verilmesi için Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.  

102 Nolu Kararda: Belediyemiz Meclisinin 02.04.2007 tarih ve 19 sayılı kararı ile ihdas edilmiş olan 8500 1 adet dolu Mühendis 6. Derecenin iptali, 8500 1 adet Mühendis dolu 3. Derece Unvan kodlu kadro ihdası, oy birliği ile kabul edildi.