01.11.2018 TARİHLİ , PAYAS BELEDİYE MECLİSİ OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

91 Nolu Kararda: Mazereti nedeniyle toplantıya katılamayan Bestami KILINÇ, İrfan ALTUNSOY, Hasan DÖNDÜ, ve Mehmet AYDIN’ın  mazeretlerinin oy birliği ile kabulünden sonra, 
     Toplantıya, Meclis Başkanı Bekir ALTAN, toplantıda hazır bulunan Meclis Üyelerini, M. Kemal ATATÜRK ve tüm şehitlerimizin manevi huzurunda, 1 dakikalık saygı duruşuna ve akabinde İstiklal Marşımızı okumaya daveti ile başlanıldı.
     Gündeme geçmeden önce, Gündem ilanından sonra, gündeme intikal eden; 
1- Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait “Bütçe Aktarması” konulu yazının, gündemin 4. Maddesi olarak;
2- İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait “Yetki Devri” konulu yazının, gündemin 5. Maddesi olarak; 
3- Fen İşleri Müdürlüğüne ait “15 Temmuz Şehitleri Parkı Kredi Talebi ve Yetki Verilmesi” konulu yazının, gündemin 6. Maddesi olarak;
4- Fen İşleri Müdürlüğüne ait “Çok Amaçlı Toplantı Salonu Kredi Talebi ve Yetki Verilmesi” konulu yazının, gündemin 7. Maddesi olarak;
5- Fen İşleri Müdürlüğüne ait “Dağ Yürüyüş Yolu Kredi Talebi ve Yetki Verilmesi” konulu yazının, gündemin 8. Maddesi olarak;
     Gündeme alınması, oy birliği ile kabul edildi.                    

92 Nolu Kararda: Belediyemiz 2019 Mali Yılı Bütçesi, oy birliği ile kabul edildi.  

93 Nolu Kararda: Belediyemiz 2019 Yılı Gelir Tarife Kararnamelerinin, oy birliği ile kabul edildi.  

94 Nolu Kararda: 2018 Yılı Bütçesi yetersiz kalan ödenekler için, aşağıda belirtildiği şekilde Aktarma yapılması hususu, oy birliği ile kabul edildi.  

• İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Diğer hizmet Alımlarından 240.000,00-TL. Park ve Bahçeler Müdürlüğü Bahçe Malzemesi Alımları Bütçesine aktarılması.
• Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımlarından 300.000,00-TL. Temizlik İşleri Müdürlüğü Metal Ürünü Alımları Bütçesine aktarılması.

95 Nolu Kararda: Payas Belediyesine devredilen, 6306 sayılı Kanun kapsamında Rezerv Yapı Alanı olarak belirlenen alanda yapılacak yapım işleri yetkisinin, Belediyemiz adına İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yerine getirilmesi, oy birliği ile kabul edildi.

96 Nolu Kararda: Mevlüt Akkar Caddesi ve Payas Çayı arasında kalan park alanına, 15 Temmuz Şehitleri Parkı Yapılacak olup, bu yapım işi ile ilgili olarak İller Bankası A.Ş.’den KDV dahil 5.000.000,00-TL kredi kullanılması ve kredi ile ilgili gerçekleştirilecek her türlü işlemler için Belediye Başkanımız Bekir ALTAN’a yetki verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.  

97 Nolu Kararda: Mülkiyeti İdaremize ait 1676 parsel üzerinde, vatandaşlarımıza hizmet vermek üzere Çok Amaçlı Toplantı Salonu yapılacak olup, bu yapım işi ile ilgili olarak İller Bankası A.Ş.’den KDV dahil 25.000.000,00-TL kredi kullanılması ve kredi ile ilgili gerçekleştirilecek her türlü işlemler için Belediye Başkanımız Bekir ALTAN’a yetki verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.

98 Nolu Kararda: Cumhuriyet Mahallesi Asri Mezarlık ile Şehit Abdullah Tayyip Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında kalan ve devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan alanda, dağa paralel olacak şekilde Dağ Yürüyüş Yolu yapılacak olup, bu yapım işi ile ilgili olarak İller Bankası A.Ş.’den KDV dahil 5.100.000,00-TL kredi kullanılması ve kredi ile ilgili gerçekleştirilecek her türlü işlemler için Belediye Başkanımız Bekir ALTAN’a yetki verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.