03.09.2018 TARİHLİ , PAYAS BELEDİYE MECLİSİ OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

84 Nolu Kararda: Mazereti nedeniyle toplantıya katılamayan Bestami KILINÇ ve Mehmet AYDIN’ın mazeretlerinin oy birliği ile kabulünden sonra, 
     Toplantıya, Meclis Başkanı Bekir ALTAN, toplantıda hazır bulunan Meclis Üyelerini, M. Kemal ATATÜRK ve tüm şehitlerimizin manevi huzurunda, 1 dakikalık saygı duruşuna ve akabinde İstiklal Marşımızı okumaya daveti ile başlanıldı.      

85 Nolu Kararda: T.C. Ziraat Bankası Payas Şubesi nezdinde, Kültür Camii Bağış Hesabı adı altında açılan 33970980- 5023 No’lu hesaba, Ağustos Ayı’nda bağış yapılmadığından, konunun görüşülmesine gerek kalmadığı, oy birliği ile kabul edildi.