01.08.2018 TARİHLİ , PAYAS BELEDİYE MECLİSİ OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

78 Nolu Kararda: Mazereti nedeniyle toplantıya katılamayan Bestami KILINÇ ve İrfan ALTUNSOY’un mazeretlerinin oy birliği ile kabulünden sonra, 
     Toplantıya, Meclis Başkanı Bekir ALTAN, toplantıda hazır bulunan Meclis Üyelerini, M. Kemal ATATÜRK ve tüm şehitlerimizin manevi huzurunda, 1 dakikalık saygı duruşuna ve akabinde İstiklal Marşımızı okumaya daveti ile başlanıldı.      
     Gündeme geçmeden önce, Gündem ilanından sonra, gündeme intikal eden; 
1- Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait “Yaşlılar Köşkü Bağış Hesabı” konulu yazının, gündemin 5. Maddesi olarak;
2- İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait “Feragat Edilmesi” konulu yazının, gündemin 6. Maddesi olarak; 
     Gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.                   

79 Nolu Kararda:   Mülkiyeti Belediyemize ait 349 ada 1, 2, 3 ve 4 nolu parseller ile 351 ada 1 nolu parselin “konut alanı” kullanımından “sosyal tesis alanı” kullanımına dönüştürülmesine yönelik hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine istinaden hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, üst ölçekli planlara uygun olduğu ve bölgenin sosyal tesis alanı ihtiyaçlarını karşılayacağından dolayı, oy birliği ile kabul edildi. 

80 Nolu Kararda: T.C. Ziraat Bankası Payas Şubesi nezdinde, Kültür Camii Bağış Hesabı adı altında açılan 33970980- 5023 No’lu hesaba, Temmuz Ayı’nda yapılan toplam 150,00-TL’lik bağışlar, oy birliği ile kabul edildi. 

81 Nolu Kararda: Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi Asil Üyeliğine Ali YÜCEL, Mehmet GEYLAN, İsmail DOĞAN, Sabri KARA ve Yusuf ERDEM;
       Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi Yedek Üyeliğine Ümit ALKAN, İhsan YILDIZ, Ayhan KESKİN, Ercüment Ahmet SÜMER ve Mehmet Emin AKTEKİN;
       Çiftçi Mallarını Koruma Murakabe Heyeti Asil Üyeliğine Ahmet ÜCEL, Zahide SERT, Mevlüt YALÇIN, Şükrü CANERDEM ve Fevzi ÜCEL;
       Çiftçi Mallarını Koruma Murakabe Heyeti Yedek Üyeliğine Bestami YALÇINKAYA, Abdullah ULAŞ, Ali ERDEM, Osman İNANIR ve Abidin YAZGAN seçilmişlerdir.
 
82 Nolu Kararda: T.C. Ziraat Bankası Payas Şubesi nezdinde, Yaşlılar Köşkü İnşaatı Bağış Hesabı adı altında açılan 33970980- 5020 No’lu hesaba, Temmuz Ayı’nda yapılan toplam 40.000,00-TL’lik bağışlar, oy birliği ile kabul edildi.

83 Nolu Kararda: İlçemiz Karşı Mahalle sınırları içerisinde, Belediyemiz Encümeninin 33 sayılı kararıyla yapılan 18. Madde uygulaması, Hatay 1. İdare Mahkemesinin 2018/70 Esas ve 2018/607 sayılı kararı ile Belediyemiz Encümeninin 172 sayılı kararıyla yapılan 18. Madde uygulaması, Hatay 1. İdare Mahkemesinin 2018/71 Esas ve 2018/608 sayılı kararı ile iptal edilmiş olup, söz konusu mahkeme kararlarının temyiz edilmesinden feragat edilmesi, oy birliği ile kabul edildi.