02.07.2018 TARİHLİ , PAYAS BELEDİYE MECLİSİ OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

60 Nolu Kararda: Mazereti nedeniyle toplantıya katılamayan Ekrem KURT ve Mehmet ARAS’ın mazeretlerinin oy birliği ile kabulünden sonra, 
     Toplantıya, Meclis Başkanı Bekir ALTAN, toplantıda hazır bulunan Meclis Üyelerini, M. Kemal ATATÜRK ve tüm şehitlerimizin manevi huzurunda, 1 dakikalık saygı duruşuna ve akabinde İstiklal Marşımızı okumaya daveti ile başlanıldı.      
     Gündeme geçmeden önce, Gündem ilanından sonra, gündeme intikal eden; 
1- Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait “Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi” konulu yazının, gündemin 16. Maddesi olarak; 
2- Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait “Bütçe Aktarması” konulu yazının, gündemin 17. Maddesi olarak;           
3- Zabıta Müdürlüğüne ait “Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi Seçimi” konulu yazının, gündemin 18. Maddesi olarak; 
     Gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.                     

61 Nolu Kararda:   Mülkiyeti İdaremize ait 4919, 4935, 4937, 2086, 4236, 4286 ve 1995 nolu parsellerin, 10 (On) yıllığına kiraya verilmesi ve bu konuda Belediyemiz Encümeninin yetkilendirilmesi, oy birliği ile kabul edildi.

62 Nolu Kararda: T.C. Ziraat Bankası Payas Şubesi nezdinde, Yaşlılar Köşkü İnşaatı Bağış Hesabı adı altında açılan 33970980- 5020 No’lu hesaba, Haziran Ayı’nda yapılan toplam 450,00-TL’lik bağışlar, oy birliği ile kabul edildi.

63 Nolu Kararda: T.C. Ziraat Bankası Payas Şubesi nezdinde, Kültür Camii Bağış Hesabı adı altında açılan 33970980- 5023 No’lu hesaba, Haziran Ayı’nda yapılan toplam 30.240,00-TL’lik bağışlar, oy birliği ile kabul edildi.
 
64 Nolu Kararda: Mülkiyeti Belediyemize ait 349 ada 1, 2, 3 ve 4 nolu parseller ile 351 ada 1 nolu parsellerle ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, İmar Komisyonunda görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi. 

65 Nolu Kararda: İlçemiz Yenişehir Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesine bağlanan ve yeni açılan isimsiz sokağa “Malatyalılar Sokak” isminin verilmesi hususunda, Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne öneride bulunulması, oy birliği ile kabul edildi. 

66 Nolu Kararda: Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin kararı ile Mezarlıklarla ilgili yetkilerin Belediyemize devredilmesi neticesinde, 6 definlik aile mezarlığı olarak düzenlenen kısımların tahsis ücretinin 2.750,00-TL olarak belirlenmesi ve 750,00-TL’sinin peşin, geriye kalan miktarların 4 eşit taksit olarak ödenmesi, oy birliği ile kabul edildi.

67 Nolu Kararda: İdaremiz tarafından ihalesi yapılan 'Taziye Evi Yapım İşi' ile ilgili olarak İller Bankası A.Ş.'nden KDV dahil 1.586.000,00-TL (Bir Milyon Beş Yüz Seksen Altı Bin Türk Lirası)  kredi kullanılması ve kredi ile ilgili gerçekleştirilecek her türlü işlemler için Belediye Başkanımız Bekir ALTAN'a yetki verilmesi,  oy birliği ile kabul edildi.

68 Nolu Kararda: Mülkiyeti idaremize ait 642 ada 1 nolu parsel üzerinde vatandaşlarımıza hizmet vermek üzere Payas Sanayi Camii yapım işi ile ilgili olarak İller Bankası A.Ş.'nden KDV dahil 11.874.000,00-TL (On Bir Milyon Sekiz Yüz Yetmiş Dört Bin Türk Lirası)   kredi kullanılması ve kredi ile ilgili gerçekleştirilecek her türlü işlemler için Belediye Başkanımız Bekir ALTAN'a yetki verilmesi,  oy çokluğu ile kabul edildi.

69 Nolu Kararda: Kültür Evleri Projesi kapsamında, 351 ada 1 nolu parsel üzerinde Kahramanmaraş Kültür Evi yapım işi ile ilgili olarak İller Bankası A.Ş.'nden KDV dahil 1.100.000,00-TL (Bir Milyon Yüz Bin Türk Lirası)  kredi kullanılması ve kredi ile ilgili gerçekleştirilecek her türlü işlemler için Belediye Başkanımız Bekir ALTAN'a yetki verilmesi, oy çokluğu ile kabul edildi.
 
70 Nolu Kararda: Kültür Evleri Projesi kapsamında, 349 ada 3,4 nolu parsel üzerinde Hassa Kültür Evi yapım işi ile ilgili olarak İller Bankası A.Ş.'nden KDV dahil 1.600.000,00-TL (Bir Milyon Altı Yüz Bin Türk Lirası)  kredi kullanılması ve kredi ile ilgili gerçekleştirilecek her türlü işlemler için Belediye Başkanımız Bekir ALTAN'a yetki verilmesi, Beşir CANDAN’ın, değişik isimlerle ayrı ayrı kültür evi açmak yerine, geniş kapsamlı bir adet kültür evi açılmasının doğru olacağı gerekçesiyle ret oyuna karşılık, oy çokluğu ile kabul edildi.

71 Nolu Kararda: İlçemiz Karşı Mahallede bulunan Selim Şahin İlkokulu öğrencilerinin ve mahalle sakinlerinin yoğun olarak kullandığı, Payas Çayı üzerinde bulunan metal platform köprünün yerine güvenlik ve şehir estetiğine uygun ve 15 Temmuz Şehitleri anısına yeni bir köprü yapım işi ile ilgili olarak İller Bankası A.Ş.'nden KDV dahil 220.000,00-TL ( İki Yüz Yirmi Bin Türk Lirası)  kredi kullanılması ve kredi ile ilgili gerçekleştirilecek her türlü işlemler için Belediye Başkanımız Bekir ALTAN'a yetki verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.

72 Nolu Kararda: İdaremiz tarafından ihalesi yapılan 'Belediye Hizmet Binası İkmal İnşaatı' yapım işi ile ilgili İller Bankası A.Ş.'nden KDV dahil 7.552.000,00-TL (Yedi Milyon Beş Yüz Elli İki Bin Türk Lirası)  kredi kullanılması ve kredi ile ilgili gerçekleştirilecek her türlü işlemler için Belediye Başkanımız Bekir ALTAN'a yetki verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.

73 Nolu Kararda: İdaremiz tarafından ihalesi yapılan 2017/222999 'Sosyal Tesis Binası Yapım İşi' yapım işi ile ilgili olarak İller Bankası A.Ş.'nden KDV dahil 1.625.000,00-TL (Bir Milyon Altı Yüz Yirmi Beş Bin Türk Lirası)  kredi kullanılması ve kredi ile ilgili gerçekleştirilecek her türlü işlemler için Belediye Başkanımız Bekir ALTAN'a yetki verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.

74 Nolu Kararda: İdaremiz tarafından ihalesi yapılan 'Yaşlılar Yurdu İkmal İnşaatı' 
yapım işi ile ilgili olarak İller Bankası A.Ş.'nden KDV dahil 6.188.000,00-TL (Altı Milyon Yüz Seksen Sekiz Bin Türk Lirası)  kredi kullanılması ve kredi ile ilgili gerçekleştirilecek her türlü işlemler için Belediye Başkanımız Bekir ALTAN'a yetki verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.
 
75 Nolu Kararda: Harcama Birimleri ve Mali Hizmetler Müdürlüğü Ön Mali Kontrol Birimince yürütülecek ön mali kontrol faaliyetlerine ilişkin ilke, iş, işlem ve süreçleri belirlemek üzere hazırlanan Belediyemiz Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi, oy birliği ile kabul edildi.

76 Nolu Kararda: Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 03.07.01.01 Büro İşyeri Mal ve Malzeme Alımı Gider Bütçesine 1.500.000,00 TL.
03.07.01.02 Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımı Gider Bütçesine 700.000,00 TL.
03.07.01.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımı Gider Bütçesine 300.000,00 TL. ödenek, Yeni Hizmet Binasına yapılacak alımlarla konan ödeneklerden harcama da ön görülmeyen 2.350.000,00 TL’sinden 2.150.000,00 TL’sinin Fen İşleri Müdürlüğü Yatırım Harcaması kalemi olan 06.05.07.90 Diğerleri Gider Bütçesine ve 200.000,00 TL’sinin de Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 03.02.06.90 Diğer Özel Malzeme Alımları Gider Bütçesine aktarılması, oy birliği ile kabul edildi.

77 Nolu Kararda: Belediye Meclisimizce, Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi seçimi için, Beşi Asli, Beşi Yedek Aza seçilmesi hususunun, bir sonraki Meclis Toplantısında ele alınması, oy birliği ile kabul edildi.