02.05.2018 TARİHLİ , PAYAS BELEDİYE MECLİSİ OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

46 Nolu Kararda: Mazereti nedeniyle toplantıya katılamayan Mehmet AYDIN’ın mazeretinin oy birliği ile kabulünden sonra; 
      1-Meclis üyesi Hasan ÖZ’e ait “Meclis Tatili” konulu yazının, gündemin 8. Maddesi olarak;   
      2- İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait “Yetki Devri” konulu yazının, gündemin 9. Maddesi olarak;      
      3-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait “Haczedilemez Hesaplar” konulu yazının, gündemin 10. Maddesi olarak; 
      4-Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne ait “Yetki Devri (Mezbaha)” konulu yazının, gündemin 11. Maddesi olarak;
      5-Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne ait “Yetki Devri (Otopark)” konulu yazının, gündemin 12. Maddesi olarak;
      6- Fen İşleri Müdürlüğüne ait “Yetki Devri (Mezarlıklar)” konulu yazının, gündemin 13. Maddesi olarak;
      7- Fen İşleri Müdürlüğüne ait “Aile Mezarlığı” konulu yazının, gündemin 14. Maddesi olarak;
oy birliği ile gündeme alındı.

47 Nolu Kararda:   Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Belediyemizin 2017 Yılı Kesin Hesabı, oy birliği ile kabul edildi..

48 Nolu Kararda: T.C. Ziraat Bankası Payas Şubesi nezdinde, Kültür Camii Bağış Hesabı adı altında açılan 33970980- 5020 No’lu hesaba, Nisan Ayı’nda yapılan toplam 150,00-TL’lik bağışlar, oy birliği ile kabul edildi.

49 Nolu Kararda: Belediyemiz Garajında atıl olarak bulunan 8800 kg. hurdanın satılması, oy birliği ile kabul edildi.
 
50 Nolu Kararda: 607 Ada 2 Nolu Parsel ve 608 Ada 1 Nolu Parselle ilgili Plan Teklifi, oy birliği ile kabul edildi.

51 Nolu Kararda: 7361 Nolu Parselle İlgili Plan Teklifi ile ilgili, oy birliği ile kabul edildi. 

52 Nolu Kararda: Belediyemiz Meclisinin 02.04.2007 tarih ve 19 nolu kararı ile ihdas edilmiş olan 9950 1 adet zabıta memuru dolu 7. Derecenin iptali, 9950 1 adet zabıta memuru dolu 3. Derece unvan kodlu kadro ihdası, oy birliği ile kabul edildi.  

53 Nolu Kararda:   Belediyemiz Meclisinin 2018 Yılı yıllık tatilinin Haziran Ayı’nda yapılması, oy birliği ile kabul edildi.

54 Nolu Kararda: Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclisince Belediyemize devredilen, İlçemiz sınırları içerisindeki adres ve numaralandırmaya yönelik iş ve işlemlerin yapılması yetkilerinin, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce yapılması, oy birliği ile kabul edildi. 

55 Nolu Kararda: Belediyemizin çeşitli bankalar nezdinde, Proje Hesapları, Şartlı Bağış Hesapları, Vergi Resim Harçlar adı altında açılan ve Kamu Yararı Niteliği taşıyan Hesap Numaralarının, Kamu Yararı Niteliğinde ve Haciz Uygulanamaz Hesaplar olması, oy birliği ile kabul edildi.
 
56 Nolu Kararda: Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclisince Belediyemize devredilen, İlçemiz sınırları içerisindeki mezbahaların çalıştırılmasına yönelik iş ve işlemlerin yapılması yetkisinin, Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce yapılması, oy birliği ile kabul edildi.

57 Nolu Kararda:      Hatay Büyükşehir Belediye Meclisince Belediyemize devredilen, kapalı ve açık otoparkların ruhsat verme görevinin, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünce yürütülmesi, oy birliği ile kabul edildi.

58 Nolu Kararda: Hatay Büyükşehir Belediye Meclisince Belediyemize devredilen, İlçemiz sınırındaki mezarlıkların görev ve yetkilerinin, Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünce yürütülmesi oy birliği ile kabul edildi.

59 Nolu Kararda: Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin kararı ile Mezarlıklarla ilgili yetkilerin Belediyemize devredilmesi neticesinde, tahsis ücretlerinin güncelleştirilmesi hususunun, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi, oy birliği ile kabul edildi.