02.04.2018 TARİHLİ , PAYAS BELEDİYE MECLİSİ OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

34 Nolu Kararda: Mazereti nedeniyle toplantıya katılamayan Bestami KILINÇ, Osman SÖNMEZ, Mehmet ARAS ve Hasan DÖNDÜ’nün mazeretlerinin oy birliği ile kabulünden sonra; 
      1-Fen İşleri Müdürlüğüne ait “Kamulaştırma 30. Madde” konulu yazının, gündemin 12. Maddesi olarak; oy birliği ile gündeme alındı.

35 Nolu Kararda:   Meclis üyeleri Hasan ÖZ ve İrfan ALTUNSOY, Encümen üyesi seçilmişlerdir.

36 Nolu Kararda: Meclis üyeleri Bestami KILINÇ, Mehmet DEDE, Mehmet ARAS, Osman SÖNMEZ ve Sevim YİĞİT, oy birliği ile İmar Komisyonu üyesi seçilmişlerdir.

37 Nolu Kararda: Meclis üyeleri Selçuk URMAN, Uğur GÜL, Hasan ÖZ, Bestami KILINÇ ve Fakı KALENDER, oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi seçilmişlerdir.
 
38 Nolu Kararda: Belediye Meclisimizin 01//11//2017 tarihli ve 84 nolu kararı ile 02/01/2018 tarihli ve 6 nolu kararlarında belirtilen iş ve işlemler ile ilgili yerine getirilmesi hususunda; ilgili kurum, kuruluşlar, gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri ile protokol imzalanması, söz konusu kurum, kuruluşlar, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine, Belediyemizin çıkarları doğrultusunda feragatta bulunulması hususlarında, Belediyemiz şirketi Payas İmar İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi’ne verilen yetkilerin alınması, oy birliği ile kabul edildi.

39 Nolu Kararda: Belediye Meclisimizin 01//11//2017 tarihli ve 84 nolu kararı ile 02/01/2018 tarihli ve 6 nolu kararlarında belirtilen iş ve işlemlerin yapılması için devredilen yetkilerin yerine getirilmesi hususunda; ilgili kurum, kuruluşlar, gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri ile protokol imzalanması, söz konusu kurum, kuruluşlar, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine, Belediyemizin çıkarları doğrultusunda feragatta bulunulması hususlarında, Payas Belediyesi adına Belediye Başkanımız Bekir ALTAN’a yetki verilmesi, oy birliği ile kabul edildi. 

40 Nolu Kararda: Bakanlar Kurulu Kararı ile riskli alan ilan edilen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Olur’u ile Rezerv Yapı Alanı olarak belirlenen, yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Olur’u ile gerçekleştirilecek tespit, etüt, planlama, projelendirme ve uygulama yetkisi Belediyemize devredilen, Hatay İli Payas İlçesi Karbeyaz Mahallesi sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 26,36 hektarlık alandaki Riskli Alan ve Rezerv Yapı Alanı üzerinde gerçekleştirilecek tespit, etüt, planlama, projelendirme ve uygulama iş ve işlemlerinin, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce yapılması veya yaptırılması, oy birliği ile kabul edildi. 

41 Nolu Kararda:   İlçemiz Yenişehir Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 607 ada 2 nolu parsel ile 608 ada 1 nolu parsel arasında ki 8 metrelik yolun kapatılarak, buna karşılık olarak da Batısında bulunan kapalı olan diğer 8 metrelik yolun açılması ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması hususunun, Belediyemiz İmar Komisyonunda görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi. 

42 Nolu Kararda: İlçemiz Karacami Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Sokullu Mehmet Paşa Külliyesinin Kuzeyinde bulunan 7361 nolu parselin de bulunduğu adanın1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması hususunun, Belediyemiz İmar Komisyonunda görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi. 

43 Nolu Kararda: T.C. Ziraat Bankası Payas Şubesi nezdinde, Kültür Camii Bağış Hesabı adı altında açılan 33970980- 5020 No’lu hesaba, Mart Ayı’nda yapılan toplam 10.590,00-TL’lik bağışlar, oy birliği ile kabul edildi.
 
44 Nolu Kararda: Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan, Belediyemizin 2017 Yılı Faaliyet Raporu, oy birliği ile kabul edildi.

45 Nolu Kararda: Belediyemize ait, 7547 (815 parsel infazı) numaralı parsel ve 5246 numaralı parsel için, Mersin Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü tarafından sunulan kamulaştırılma teklifinin uygun olduğuna, söz konusu teklifin kabulüne; ilgili kurumla uzlaşma yapmak üzere Belediye Başkanımız Bekir ALTAN’a yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.