01.03.2018 TARİHLİ , PAYAS BELEDİYE MECLİSİ OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

28 Nolu Kararda: Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi uyarınca, gündemde belirtilen konuları görüşmek üzere, tam olarak toplandı.
       Gündeme geçmeden önce, Gündem ilanından sonra, gündeme intikal eden; Yazı İşleri Müdürlüğü’ne ait  “Yurt Dışı” konulu yazının, gündemin 6. Maddesi olarak, oy birliği ile gündeme alındı.

29 Nolu Kararda:   Payas Belediyesini simgeleyen mevcut logonun, Payas’ın tarihi dokusunu ve önemini yeteri kadar betimlemediği düşünülerek; Payas’ın tarihini, kültürünü, zenginliğini ve önemini betimleyen, yeni bir logo tasarlanmıştır. Söz konusu yeni logo, oy birliği ile kabul edildi.

30 Nolu Kararda: İlçemiz Kürtül Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan, Mareşal Fevzi Çakmak Camii görevlilerince kullanılan lojmanın bulunduğu, 454 ada 6 numaralı parselin kamulaştırılması, ve bu konuda Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

31 Nolu Kararda: T.C. Ziraat Bankası Payas Şubesi nezdinde, Kültür Camii Bağış Hesabı adı altında açılan 33970980- 5020 No’lu hesaba, Şubat Ayı’nda yapılan toplam 300,00-TL. bağışlar, oy birliği ile kabul edildi.

32 Nolu Kararda: Belediyemizin esnaflara olan borçlarının ödemelerinde kullanılmak üzere Denizbank Dörtyol Şubesinden 5.000.000,00-TL 60 ay vadeli kredi kullanılması ve kredi ödemesi için Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş.’den gelen Elektrik Tüketim Vergisinin Temlik Edilmesi için Belediye Başkanımız Bekir ALTAN’a yetki verilmesi, oy birliği ile kabul edildi. 

33 Nolu Kararda: Üyesi olduğumuz, İskenderun Körfez Katı Atık Birliği tarafından, 23.05.2018- 13.06.2018 tarihleri arasında, katı atıkların toplanması, taşınması, bertarafı ve şehir temizliği ile ilgili tesis ve benzer tesisleri yerinde incelemek amacıyla, tüm masrafları kendisi tarafından karşılanmak üzere, İsviçre’nin Basel-Zürih-Lozan, Fransa’nın Strasbourg-Paris ve İtalya’nın Milano Şehirlerine düzenlenen inceleme gezisine, İskenderun Körfez Katı Atık Birliğinin üyesi olan Belediyemiz Meclis üyesi Mehmet ARAS’ın katılması, oy birliği ile kabul edildi.