01.02.2018 TARİHLİ , PAYAS BELEDİYE MECLİSİ OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

19 Nolu Kararda: Mazereti nedeniyle toplantıya katılamayan Beşir CANDAN ve Mehmet AYDIN’ın mazeretlerinin oy birliği ile kabulünden sonra; 
      1-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait “Payas Belediye Spor Kulübüne Nakdi Yardım” konulu yazının, gündemin 7. Maddesi olarak; 
      2-İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait “Yetki Verilmesi” konulu yazının, gündemin 8. Maddesi olarak;
      3- destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait “Araç Tahsisi” konulu yazının, gündemin 9. Maddesi olarak; oy birliği ile gündeme alındı.

20 Nolu Kararda: 2018 Yılı Çevre Temizlik Vergisi oy birliği ile kabul edildi.

21 Nolu Kararda: T.C. Ziraat Bankası Payas Şubesi nezdinde, Kültür Camii Bağış Hesabı adı altında açılan 33970980- 5020 No’lu hesaba, Ocak Ayı’nda yapılan toplam 150,00-TL. bağışlar, oy birliği ile kabul edildi.

22 Nolu Kararda: Zabıta Müdürlüğümüzde fiilen çalışan personellere ödenmekte olan fazla çalışma ücretinin, 01 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere 2018 yılı için brüt 487,00-TL olarak belirlenmesi, oy birliği ile kabul edildi.

23 Nolu Kararda: Hatay İli İskenderun ve Payas İlçeleri İskenderun Demir Çelik A.Ş. tarafından işletilen liman alanına ait Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylı imar planlarında “Bir Kısım Alanın İptali ve Bir Kısım Alanın İlavesi” ne yönelik ilgilisince hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi, oy birliği ile kabul edildi. 

24 Nolu Kararda: Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi Belirlemek amacıyla, evsel katı atık ile ilgili hizmet giderlerinin yer aldığı “Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi Raporu”nun, detaylı araştırma yapılarak, hesapların yeniden incelenmesi ve ileriki tarihler de yeniden Mecliste ele alınması, oy birliği ile kabul edildi.

25 Nolu Kararda: Payas Belediye Spor Kulübüne 63.000,00 TL. nakdi yardım yapılması, oy birliği ile kabul edildi. 

26 Nolu Kararda: Belediyemiz şirketi Payas Kuzuculu İmar İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi’ne, Belediye Meclisimizin 01/11/2017 tarihli ve 84 nolu kararı ile 02/01/2018 tarihli ve 6 nolu kararında belirtilen iş ve işlemlerin yapılması için devredilen yetkilerin yerine getirilmesi hususunda; ilgili kurum, kuruluşlar, gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri ile protokol imzalanması, söz konusu kurum, kuruluşlar, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine, Belediyemiz çıkarları doğrultusunda feragatta bulunulması hususlarında, Payas Kuzuculu İmar İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir ALTAN’a yetki verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.
  
27 Nolu Kararda: İdaremize ait olan 31 PN 112 plakalı Özel Amaçlı Hasta Nakil Aracın (Mercedes Minibüs) Payas İlçe Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesi, oy birliği ile kabul edildi.