02.01.2018 TARİHLİ , PAYAS BELEDİYE MECLİSİ OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

1 Nolu Kararda: Mazereti nedeniyle toplantıya katılamayan Hasan DÖNDÜ ve Mehmet AYDIN’ın mazeretlerinin oy birliği ile kabulünden sonra;  Yazı İşleri Müdürlüğüne ait “yetki verilmesi” konulu yazının, gündemin 14. Maddesi olarak; Yazı İşleri Müdürlüğüne ait “Payas Kuzuculu İmar İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi” konulu yazının, gündemin 15. Maddesi olarak; Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne ait “Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi Belirleme” konulu yazının, gündemin 16. Maddesi olarak; Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait “Yetki Verilmesi” konulu yazının, gündemin 17. Maddesi olarak; Oy birliği ile gündeme alındı.

2 Nolu Kararda: Belediyemiz denetim komisyonu oluşturulması için yapılan gizli oylama sonucunda; Hasan ÖZ 12, Uğur GÜL 13 ve Sevim YİĞİT 11 oy alarak, Belediyemiz Denetim Komisyonu üyesi seçilmişlerdir.

3 Nolu Kararda: T.C. Ziraat Bankası Payas Şubesi nezdinde, Kültür Camii Bağış Hesabı adı altında açılan 33970980- 5020 No’lu hesaba, Aralık Ayı’nda yapılan toplam 350,00-TL. bağışlar, oy birliği ile kabul edildi.

4 Nolu Kararda: 546 ada 12 nolu taşınmazın, Belediyemize ait 12.286,14 m2 hissenin, satılması ve bu konuda Payas Belediye Encümenine yetki verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.

5 Nolu Kararda: Hatay İli, Payas İlçesinde Ulaştırma Denizcilik ve Habercilik Bakanlığı 5. Bölge Müdürlüğünce yapımı planlanan Payas Balıkçı Barınağı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin, Belediyemiz İmar Komisyonunda görüşülmesi, oy birliği ile kabul edildi.

6 Nolu Kararda: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Rezerv Yapı Alanı” olarak belirlenen, Payas İlçesi Karbeyaz Mahallesi sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 13,06 hektarlık alanla ilgili olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Belediyemize yetkilendirilen iş ve işlemlerin yapılması hususunda, Belediyemiz şirketi Payas Kuzuculu İmar İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti’ ne yetki verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.

7 Nolu Kararda: İskenderun ve Payas İlçeleri İskenderun Demir Çelik A.Ş. tarafından işletilen liman alanında “Bir Kısım Alanın İptali ve Bir Kısım Alanın İlavesi” ne yönelik 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi, Belediyemiz İmar Komisyonunda görüşülmesi, oy birliği ile kabul edildi. 

8 Nolu Kararda: Belediyemizde tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılan Yasin AYDIN, Serkan KELEŞ, İsmail TELSİZ, Yonca BULDUK, Fatih BELUK, Tülin SALMAN, Fatma Şahin BAYAR, Melih Yaşar GÜNEŞLİ, Hilmi Onur YÜNSEL, Bayram Oğuz YILDIZHAN, Betül Okur VURAL, Emin AKKAR, Bahadır YILDIRIM, Okan GELİCİ ve Tuğçe ALTAN’ın, sözleşmelerinin 2018 yılında da devam etmesi, oy birliği ile kabul edildi.  
  
9 Nolu Kararda: Kısmi Zamanlı Sözleşmeli personel Asar Erdal Oğuz’un sözleşmesinin 2018 yılında da devam etmesi, oy birliği ile kabul edildi.  


10 Nolu Kararda: İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan “Etik ve İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”, oy birliği ile kabul edildi.

11 Nolu Kararda: İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan “Personel Değerlendirme Yönetmeliği”, oy birliği kabul edildi.

12 Nolu Kararda: İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan “Personel Yönetmeliği”, oy birliği ile kabul edildi.
  
13 Nolu Kararda: İŞKUR programları kapsamında çalıştırılan ve çalıştırılacak olan personellerle ilgili tüm iş ve işlemlerin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülmesi, takibinin yapılması kuralının, 7. Madde Ek 19. Bend olarak, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Yönetmeliği 3. Bölümüne eklenmesi, oy birliği ile kabul edildi.

14 Nolu Kararda: Payas Kuzuculu İmar İnş. Ve Tic. Ltd. Şti.’nin, 2018 Yılı içerisinde kullanılmak üzere, bankalar üzerinden alacağı 200.000,00-TL’lik kredi tahsisi için, Payas Kuzuculu İmar İnş. Ve Tic. Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Bekir ALTAN’a yetki verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.

15 Nolu Kararda: 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesinin e bendine istinaden, % 100 hissesi Payas Belediyesi’ne ait Payas Kuzuculu İmar İnşaat ve Ticaret Limited Şirketinin unvan, amaç ve konusu ile adres değişikliği yapması, oy birliği ile kabul edildi.

16 Nolu Kararda: “Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi Raporu”nun hazırlanması hususunun, Belediyemiz Bütçe Tetkik Komisyonunda görüşülmesi, oy birliği ile kabul edildi.  
  
17 Nolu Kararda: Belediyemizin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Şekerbank'tan 10.000.000,00-TL kredi kullanılması, ve bu konuda Belediye Başkanımız Bekir ALTAN’a yetki verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.

18 Nolu Kararda: Hatay İli, Payas İlçesinde Ulaştırma Denizcilik ve Habercilik Bakanlığı V. Bölge Müdürlüğünce yapımı planlanan Payas Balıkçı Barınağı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin uygun olduğu, Belediyemiz İmar Komisyonu kararı doğrultusunda, oy birliği ile kabul edildi.