01.12.2017 TARİHLİ , PAYAS BELEDİYE MECLİSİ OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

85 Nolu Kararda: Mazereti nedeniyle toplantıya katılamayan Mehmet ARAS ve Mehmet AYDIN’ın mazeretlerinin oy birliği ile kabulünden sonra; Fen İşleri Müdürlüğüne ait “Arsa Kiraya Verilmesi” konulu yazının gündemin 3. Maddesine; Fen İşleri Müdürlüğüne ait “Arsa Satışı” konulu yazının, gündemin 4. Maddesine alınması, oy birliği ile kabul edildi.

86 Nolu Kararda: T.C. Ziraat Bankası Payas Şubesi nezdinde, Kültür Camii Bağış Hesabı adı altında açılan 33970980- 5020 No’lu hesaba, Kasım Ayı’nda yapılan toplam 550,00-TL. bağışlar, oy birliği ile kabul edildi.

87 Nolu Kararda: Mülkiyeti İdaremize ait Karşı Mahallede bulunan 172 ada 6 ve 7 nolu parsellerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre kiralanması ve bu konuda Payas Belediye Encümenine yetki verilmesi, oy birliği kabul edildi.

88 Nolu Kararda: İlçemiz Kaşı Mahallede bulunan ve 15.641,10 m2 alana sahip 546 ada 12 nolu parselin, 12.286,64 m2’si İdaremize ait olup, gelirinin İlçemizde gerçekleşecek Kentsel Dönüşümde kullanılmak üzere, satılması ve bu konuda Payas Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunun İmar Komisyonu’nda görüşülmesi, oy birliği ile kabul edildi.