01.11.2017 TARİHLİ , PAYAS BELEDİYE MECLİSİ OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

77 Nolu Kararda: Mazereti nedeniyle toplantıya katılamayan Seyfittin ERDEM ve Beşir CANDAN’ın mazeretlerinin oy birliği ile kabulünden sonra;  İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait “Yetki Devri” konulu yazının gündemin 8. Maddesine alınması, oy birliği ile kabul edildi.

78 Nolu Kararda: Mülkiyeti Belediyemize ait, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Özkul Çolak Caddesi üzerinde bulunan 7256 numaralı parselin, oy birliği kabul edildi.

79 Nolu Kararda: Belediyemiz Garaj Hizmetlerinde kullanılmak üzere, Devlet Malzeme Ofisi aracılığı ile kapalı kasa panelvan araç alınması, oy birliği kabul edildi.

80 Nolu Kararda: 862, 6407, 4597, 4775, 4776, 5072 ve 5070 nolu parsellerin bulunduğu bölgede hazırlatılan imar plan değişikliği, oy birliği ile kabul edildi.
  
81 Nolu Kararda: Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2018 Mali Yılı Bütçesi, oy birliği ile kabul edildi.

82 Nolu Kararda: Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2018 Yılı Bütçemizin Gelir Tarife Kararnameleri, oy birliği ile kabul edildi.

83 Nolu Kararda: T.C. Ziraat Bankası Payas Şubesi nezdinde, Kültür Camii Bağış Hesabı adı altında açılan 33970980- 5020 No’lu hesaba, Ekim Ayı’nda yapılan 150,00-TL bağış, oy birliği ile kabul edildi.

84 Nolu Kararda: Bakanlar Kurulu Kararı ile Afet Riski Altında Kalan Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında "Riskli Alan" ilan edilen, Hatay İli Payas İlçesi Karbeyaz Mahallesi sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 26,36 hektarlık alanda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' nın OLUR' u ile gerçekleştirilecek tespit, etüt, planlama, projelendirme ve uygulamalarla ilgili olarak, Payas Belediyesi’ ne yetkilendirilen iş ve işlemler içerisinden “hak sahipleri ile anlaşma yapılması, tasarım projesinin yapılması ve alan içerisindeki yapıların tahliye ve yıktırma işlemlerinin yapılması” iş ve işlemlerinin yapılması hususunda Belediyemiz şirketi,  Payas Kuzuculu İmar İnşaat Ticaret Ltd. Şti. ’ ne yetki verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.