02.10.2017 TARİHLİ , PAYAS BELEDİYE MECLİSİ OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

69 Nolu Kararda: Mazereti nedeniyle toplantıya katılamayan Selçuk URMAN’ın mazeretinin oy birliği ile kabulünden sonra;  İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait “Plan Değişikliği” konulu yazının gündemin 8. Maddesine alınması, oy birliği ile kabul edildi.

70 Nolu Kararda: İlçemiz geneli için yapılan revizyon uygulama imar planı tadilatı, oy birliği ile kabul edildi.

71 Nolu Kararda: 205 ada 1 nolu taşınmaz alan içerisine yeni okul yapılacağından, çekme mesafeleri ile ilgili hazırlatılan plan tadilatı, oy birliği ile kabul edildi.

72 Nolu Kararda: Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2018 Mali Yılı Bütçesi’nin, Bütçe Tetkik Komisyonu’nda görüşülmesi, oy birliği ile kabul edildi.
  
73 Nolu Kararda: Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2018 Yılı Bütçemizin Gelir Tarife Kararnameleri’nin, Bütçe Tetkik Komisyonu’nda görüşülmesi, oy birliği ile kabul edildi.

74 Nolu Kararda: T.C. Ziraat Bankası Payas Şubesi nezdinde, Kültür Camii Bağış Hesabı adı altında açılan 33970980- 5020 No’lu hesaba, Eylül Ayı’nda yapılan 150,00-TL bağış, oy birliği ile kabul edildi.

75 Nolu Kararda: Hilmi Onur YÜNSEL’in, Belediyemizde Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak çalıştırılması, oy birliği ile kabul edildi.

76 Nolu Kararda: 862, 6407, 4597, 4775, 4776, 5072 ve 5070 nolu parsellerin bulunduğu bölgede hazırlatılan imar plan değişikliğinin, İmar Komisyonunda görüşülmesi, oy birliği ile kabul edildi.