01.08.2017 TARİHLİ , PAYAS BELEDİYE MECLİSİ OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

55 Nolu Kararda: Mazereti nedeniyle toplantıya katılamayan Selçuk URMAN, Mehmet ARAS ve Mehmet AYDIN’ın mazeretlerinin oy birliği ile kabulünden sonra;  İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait “Çocuk Parkına İsim Verilmesi” konulu yazının, gündemin 7. Maddesine alınması, oy birliği ile kabul edildi.

56 Nolu Kararda: Okul Alanı Olarak Planlanan 599 Ada 9 Nolu Taşınmazın Plan Tadilatı Yapılarak Konut Alanına, Kaldırılan Okul Alanının 1675 ve 1676 Nolu Taşınmazların Bulunduğu Alana Aynı Oranda Taşınarak Okul Alanı Olarak Plan Tadilatının Yapılması hususunun, Milli Eğitim Bakanlığından görüş alındıktan sonra tekrar değerlendirilmesi, oy birliği ile kabul edildi.

57 Nolu Kararda: mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan uygulama imar planımız içerisinde, okul alanı olarak planlanan 220 ada 1 nolu taşınmaza, ilkokul yapılması planlanmaktadır. Söz konusu alanın çekme mesafesi ile ilgili hazırlanan plan tadilatı, oy birliği ile kabul edildi.

58 Nolu Kararda: İlçemiz geneli için yapılan revizyon uygulama imar planının, çevre şartları ve şehircilik ilkeleri göz önünde bulundurularak, plan notlarını değiştirmek ve eklemek suretiyle düzeltmek amacıyla yeniden yapılması hususunun, bir sonraki Meclis Toplantısında ele alınması, oy birliği ile kabul edildi.
  
59 Nolu Kararda: Belediyemizin esnaflara olan borçları ve acil ödemelerimiz de kullanılmak üzere Halk Bankası’ndan kredi kullanılması için Belediye Başkanımız Bekir ALTAN’a yetki verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.

60 Nolu Kararda: 26.09.2014 tarihinde T.C. Ziraat Bankası Payas Şubesi nezdinde, Kültür Camii Bağış Hesabı adı altında açılan 33970980- 5020 No’lu hesaba, Temmuz Ayı’nda yapılan toplam 270,00-TL.’lik bağış, oy birliği ile kabul edildi.

61 Nolu Kararda: İlçemiz İstiklal Mahallesi Bayrak Tepe Mevkiinde, Belediyemiz tarafından yapılan çocuk parkına, mahalle sakinlerinin isteği üzerine “Şehit Uzman Çavuş Murat Bağatur” isminin verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.