03.07.2017 TARİHLİ , PAYAS BELEDİYE MECLİSİ OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

44 Nolu Kararda: Mazereti nedeniyle toplantıya katılamayan Bestami KILINÇ’ın mazeretinin oy birliği ile kabulünden sonra;  Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait “Av. Sabri Erhan ÖZKAN, Av. Mahmut Kağan ELLER ve Av. Hüsnü Deniz DOKUZOĞLU” konulu yazının, gündemin 10. Maddesine; Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait “LED Ekran Kiraya Verilmesi” konulu yazının, gündemin 11. maddesine alınması, oy birliği ile kabul edildi.

45 Nolu Kararda: Mülkiyeti Belediyemize ait olan uygulama imar planımız içerisinde, okul alanı olarak planlanan 599 ada 9 nolu taşınmazın plan tadilatı yapılarak konut alanına, kaldırılan okul alanının 1675 ve 1676 nolu taşınmazların bulunduğu alana aynı oranda taşınarak okul alanı olarak plan tadilatının yapılması hususunun, Belediyemiz İmar Komisyonunda görüşülmesi, oy birliği ile kabul edildi.

46 Nolu Kararda: mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan uygulama imar planımız içerisinde, okul alanı olarak planlanan 220 ada 1 nolu taşınmaza, ilkokul yapılması planlanmaktadır. Söz konusu alanın çekme mesafesi ile ilgili hazırlanan plan tadilatının, Belediyemiz İmar Komisyonunda görüşülmesi, oy birliği ile kabul edildi.

47 Nolu Kararda: İlçemiz geneli için yapılan revizyon uygulama imar planının, çevre şartları ve şehircilik ilkeleri göz önünde bulundurularak, plan notlarını değiştirmek ve eklemek suretiyle düzeltmek amacıyla yeniden yapılması hususunun, Belediyemiz İmar Komisyonunda görüşülmesi, oy birliği ile kabul edildi.
  
48 Nolu Kararda: Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Payas Belediye Başkanlığı arasında 14.08.2007 tarihinde, futbol sahası, çim yetiştirme alanı, portatif tribün, su deposu, hakem ve sporcu soyunma odalarının 10 (On) yıllığına idaremiz kullanımına bedelsiz olarak tahsil edilmesi ile ilgili yapılan sözleşmedeki sürenin uzatılması ve bu konuda yapılacak işlemler için Payas Belediye Başkanı Bekir ALTAN’a yetki verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.

49 Nolu Kararda: Ahmet VURAL’a ait 33 HZ 341 plaka nolu yarı römork aracın, İdaremize hibe edilmesi, oy birliği ile kabul edildi.

50 Nolu Kararda: Pazar Yerinden Kapalı Alanlardan 15,00-TL, Açık Alanlardan 10,00-TL kira bedeli tahsil edilmesi, oy birliği ile kabul edildi.

51 Nolu Kararda: 26.09.2014 tarihinde T.C. Ziraat Bankası Payas Şubesi nezdinde, Kültür Camii Bağış Hesabı adı altında açılan 33970980- 5020 No’lu hesaba, Mayıs-Haziran Ayı’nda yapılan toplam 420,00-TL.’lik bağış, oy birliği ile kabul edildi.

52 Nolu Kararda: 09.11.2015 tarihinde T.C. Ziraat Bankası Payas Şubesi nezdinde, Yaşlılar Köşkü İnşaatı Bağış Hesabı adı altında açılan 33970980- 5023 No’lu hesaba, Haziran Ayı’nda yapılan toplam 362.040,00-TL.’lik bağışlar, oy birliği ile kabul edildi.

53 Nolu Kararda: Belediyemizi farklı dönemlerde temsil eden Av. Sabri Erhan ÖZKAN, Av. Mahmut Kağan ELLER ve Av. Hüsna Deniz DOKUZOĞLU'nu, Belediyemiz adına takip ettikleri tüm dosyalar ile ilgili olarak HMK, Avukatlık Kanunu ve sair mevzuattan kaynaklanan her türlü yükümlülüklerini yerine getirmiş olmalarından ötürü, vekalet ücretlerini de kapsayacak şekilde ayrı ayrı ibra edilmelerine, ayrıca dava dosyalarının bir kısmında Belediyemizin gerekli harçları yatıramaması nedeniyle, temyiz edilememiş olanlarının temyizinden vazgeçilmesine, dava vekillerinin harç eksikliği nedeniyle temyiz edememiş oldukları dosyalar yönünden ibra edilmelerine, oy birliği ile karar verildi.
  
54 Nolu Kararda: Karacami Mahallesi PİM İş Merkezi karşısında bulunan ve mülkiyeti idaremize ait LED Ekranın (4,50 mt x 3,50 mt), 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre kiraya verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.