03.04.2017 TARİHLİ , PAYAS BELEDİYE MECLİSİ OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

22 Nolu Kararda: Mazereti nedeniyle toplantıya katılamayan İrfan ALTUNSOY’un mazeretinin oy birliği ile kabulünden sonra;  gündem ilanından sonra, gündeme intikal eden Yazı İşleri Müdürlüğüne ait “Yetki Verilmesi” konulu yazının Gündemin 12. Maddesine; İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait “İlçe ve Mahalle Sınırları Haritası” konulu yazının Gündemin 13. Maddesine; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ait “Dolu Kadro İptal ve İhdası” konulu yazının, gündemin 14. Maddesine; Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait “626 Ada 1 Nolu Parselin Kiraya Verilmesi” konulu yazının gündemin 15. Maddesine ve Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait “Hibe Yolu İle Park Yapımı” konulu yazının gündemin 16.  Maddesine alınması, oy birliği ile kabul edildi.

23 Nolu Kararda: Belediyemiz Meclis üyeleri arasından iki adet Encümen üyesi seçilmesi için yapılan gizli oylama da, Hasan DÖNDÜ ve Uğur GÜL Belediyemiz Encümen üyesi seçilmişlerdir.

24 Nolu Kararda: Bütçe Tetkik Komisyonu üyelerinin Beş kişiden oluşması ve bir yıllığına seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.
    Ayrıca Bütçe Tetkik Komisyonu üyelerinin seçilmesi için yapılan oylama da, Hasan DÖNDÜ, Osman SÖNMEZ, Mehmet DEDE, Uğur GÜL ve Sevim YİĞİT oy birliği ile Belediyemiz Bütçe Tetkik Komisyonu üyesi seçilmişlerdir.

25 Nolu Kararda: İmar Komisyonu üyelerinin Beş kişiden oluşması ve bir yıllığına seçilmesi oy birliği ile kabul edildi. 
    Ayrıca İmar Komisyonu üyelerinin seçilmesi için yapılan oylama da, Bestami KILINÇ, Seyfittin ERDEM, Mehmet DEDE, Selçuk URMAN ve Fakı KALENDER oy birliği ile Belediyemiz İmar Komisyonu üyesi seçilmişlerdir.

26 Nolu Kararda: İmar ve Şehircilik Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsayan Görev ve Çalışma Yönetmeliği, oy birliği ile kabul edildi.

27 Nolu Kararda: Fen İşleri Müdürlüğü'nün görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen güncel Yönetmelik, oy birliği ile kabul edildi.  

28 Nolu Kararda: Belediyemiz Garajında atıl olarak bulunan hurdaların satılması, oy birliği ile kabul edildi.

29 Nolu Kararda: Revize edilen Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği, oy birliği ile kabul edildi.

30 Nolu Kararda: Güncellenen Mali Hizmetler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği, oy birliği ile kabul edildi.

31 Nolu Kararda: 26.09.2014 tarihinde T.C. Ziraat Bankası Payas Şubesi nezdinde, Kültür Camii Bağış Hesabı adı altında açılan 33970980- 5020 No’lu hesaba, Mart Ayı’nda yapılan toplam 150,00-TL.’lik bağış, oy birliği ile kabul edildi.

32 Nolu Kararda: Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Raporu, oy çokluğu ile kabul edildi.

33 Nolu Kararda: Payas Belediyesinin % 100 hisse sahibi olduğu Payas Kuzuculu İmar İnş. Ve Tic. Ltd. Şti.’nin bankalar üzerinden alacağı 100.000,00-TL’lik teminat mektubu kredisi için, Payas Kuzuculu İmar İnş. Ve Tic. Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Bekir ALTAN’a, iş ve işlemlerin yürütülmesi amacıyla yetki verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.
34 Nolu Kararda: Türksat A.Ş. tarafından yürütülmekte olan “Hatay İli, İlçe ve Mahalle Sınırlarının Belirlenmesi” işi kapsamında Kadastro Müdürlüğü, İlçe Belediyeleri ve İlçe Mahalli İdare Şefliklerince yapılan kontrol çalışmaları neticesinde belirlenen, Hatay İli, İlçe ve Mahalle Sınırları Haritası, oy birliği ile kabul edildi.

35 Nolu Kararda: Belediyemiz Meclisinin 02.04.2007 tarih ve 19 sayılı kararı ile ihdas edilmiş olan 8400 1 adet dolu Hemşire 6. Derecenin iptali, 8400 1 adet Hemşire dolu 3. Derece; 7825 1 adet dolu Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 6. Derecenin iptali, 7825 1 adet Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni dolu 3. Derece unvan kodlu kadro ihdası, oy birliği ile kabul edildi.

36 Nolu Kararda: Mülkiyeti İdaremize ait Yenişehir Mahallesinde bulunan 626 ada 1 nolu parselin, 10 (On) yıllığına kiraya verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.

37 Nolu Kararda: Mardin Derik Belediye Başkanlığına, 31/08/2016 tarihinde yürürlüğe giren 674 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 98. Maddesine istinaden, 11/09/2016 tarihinde Kayyum atanmıştır. Derik Belediye Başkanlığının, Derik İlçesi Cevizpınar Mahallesi Arap Hasan Mevkiinde bulunan taşınmaz üzerinde, hibe yoluyla park alanı yapılması talebi, oy birliği ile kabul edildi.