01.03.2017 TARİHLİ , PAYAS BELEDİYE MECLİSİ OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

13 Nolu Kararda: Mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamayan Bestami KILINÇ, İrfan ALTUNSOY, Mehmet ARAS, Seyfittin ERDEM ve Mehmet AYDIN’ın mazeretlerinin oy birliği ile kabulünden sonra;  gündem ilanından sonra, gündeme intikal edenDestek Hizmetleri Müdürlüğüne ait “Yetki Verilmesi” konulu yazının Gündemin 9. Maddesine alınması, oy birliği ile kabul edildi.

14 Nolu Kararda: Zabıta Müdürlüğümüzde fiilen çalışan personellere ödenmekte olan fazla çalışma ücretinin, 01 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere 2017 yılı için brüt 453,00-TL olarak belirlenmesi, oy birliği ile kabul edildi.

15 Nolu Kararda: Mülkiyeti Belediyemize ait olan Yıldırım Beyazıt Mahallesi Mevlana Sokak üzerinde bulunan Kültür Sarayı’ndaki 41 adet dükkanın satılması ve bu konuda Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.  

16 Nolu Kararda: 26.09.2014 tarihinde T.C. Ziraat Bankası Payas Şubesi nezdinde, Kültür Camii Bağış Hesabı adı altında açılan 33970980- 5020 No’lu hesaba, Şubat Ayı’nda yapılan toplam 5.350,00-TL.’lik bağışlar, oy birliği ile kabul edildi.

17 Nolu Kararda: Belediyemiz Meclisinin 02.04.2007 tarih ve 19 sayılı kararı ile ihdas edilmiş olan 8500 1 adet Mühendis dolu 6. Derecenin iptali, 8500 1 adet Mühendis dolu 1. Derece; unvan kodlu kadro ihdası, oy birliği ile kabul edildi.

18 Nolu Kararda: Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen yönetmelik, oy birliği ile kabul edildi. 

19 Nolu Kararda: Payas Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü'nün görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen yönetmelik, oy birliği ile kabul edildi.

20 Nolu Kararda: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumluluklarını yeniden düzenleyen yönetmelik, oy birliği ile kabul edildi.

21 Nolu Kararda: İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ve mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait 2. Selim Camii Medrese odalarının, turizme kazandırmak amacıyla İdaremiz tarafından kiralanması ve bu konuda Payas Belediye Başkanı Bekir ALTAN’a yetki verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.