01.02.2017 TARİHLİ , PAYAS BELEDİYE MECLİSİ OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

8 Nolu Kararda: Mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamayan Selçuk URMAN, Bestami KILINÇ, İrfan ALTUNSOY ve Hasan DÖNDÜ’nün mazeretlerinin oy birliği ile kabulünden sonra;  gündem ilanından sonra, gündeme intikal eden; Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait “Payas Belediye Spor Kulübüne Nakdi Yardım” konulu yazının Gündemin 5. Maddesine; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün “Birim Müdürlüğü ve Üst Yönetici Kadrolarına Yapılan Atamalar” konulu yazının Gündemin 6. Maddesine alınması, oy birliği ile kabul edildi.

9 Nolu Kararda: 27 Aralık 2016 tarih ve 29931 sayılı Resmi Gazete ve 49 Seri No’lu Belediye Gelirleri Kanununa göre düzenlenen 2017 Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV), oy birliği ile kabul edildi.  

10 Nolu Kararda: 26.09.2014 tarihinde T.C. Ziraat Bankası Payas Şubesi nezdinde, Kültür Camii Bağış Hesabı adı altında açılan 33970980- 5020 No’lu hesaba, Ocak Ayı’nda yapılan toplam 400,00-TL.’lik bağışlar, oy birliği ile kabul edildi.

11 Nolu Kararda: 31 VA 749 plakalı 2001 model Damperli Kamyonetin Belen İlçesi Belediye Başkanlığı’na bedelsiz devredilmesine, oy birliği ile karar verildi.

12 Nolu Kararda: Payas Belediye Spor Kulübüne, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14.Maddesinin (b) bendine göre 231.924,00 TL nakdi yardım yapılması, oy birliği ile kabul edildi.