01.12.2016 TARİHLİ , PAYAS BELEDİYE MECLİSİ OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

70 Nolu Kararda: Mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamayan Bestami KILINÇ ve Mehmet AYDIN'ın mazeretlerinin oy birliği ile kabulünden sonra;  gündem ilanından sonra, gündeme intikal eden; Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait "Küçük Otobüs Alınması" konulu yazının, gündemin 4. Maddesine alınması, oy birliği ile kabul edildi.

71 Nolu Kararda: 26.09.2014 tarihinde T.C. Ziraat Bankası Payas Şubesi nezdinde, Kültür Camii Bağış Hesabı adı altında açılan 33970980- 5020 No’lu hesaba, kasım Ayı’nda yapılan toplam 850,00-TL.’lik bağışlar, oy birliği ile kabul edildi.

72 Nolu Kararda: Belediyemiz Meclisinin 02.05.2014 tarih ve 44 sayılı kararı ile ihdas edilmiş olan 8400 1 adet Hemşire (SH) boş 9. Derecenin iptali, 8400 1 adet Hemşire (SH) boş 6. Derece; unvan kodlu kadro ihdası, oy birliği ile kabul edildi.

73 Nolu Kararda: Hasta ve dar gelirli vatandaşlarımızın hastaneye gidiş gelişlerinde kullanılmak üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesine göre, belediye bünyesine 19+1 küçük otobüs alınması,  oy birliği ile kabul edildi.