01.11.2016 TARİHLİ , PAYAS BELEDİYE MECLİSİ OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

67 Nolu Karar: Belediyemiz Meclisinin 02.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile ihdas edilmiş olan 7580 1 adet boş ayniyat memuru 5. Derecenin iptali, 7575 1 adet Anbar memuru boş 5. Derece; unvan kodlu kadro ihdası, 7785 1 adet boş Tahsildar 9. Derecenin iptali, 7785 1 adet Tahsildar 5. Derecenin unvan kodlu kadro ihdası, oy birliği ile kabul edildi.

68 No’lu Karar: Belediyemiz adına tescil görmüş bulunan 641 ada 8 numaralı parseldeki hissenin satışı, oy birliği ile kabul edildi.

69 No’lu Karar: T.C Ziraat Bankası Payas Şubesi nezdinde Kültür Camii Bağış Hesabı adı altında açılan hesaba, Ekim Ayı’nda yapılan toplam 227.050,00-TL bağışın kabulüne oy birliği ile karar verildi.