03.10.2016 TARİHLİ , PAYAS BELEDİYE MECLİSİ OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

61 Nolu Karar: Mülkiyeti İdaremize ait Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sönmez Sokak’ta bulunan 7245 nolu parselin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) Bendine göre, 10 (On) yıllığına kiralanmasına, oy birliği ile karar verildi.

62 No’lu Karar: İlçemiz İstiklal Mahallesi 650 ad 11 numaralı parsel üzerinde bulunan 10 adet mesken ve 4 adet işyerinin (İstiklal Mah. Fahrettin Altay Cad. No:4 (1.699,00 m2(10 mesken, 2 ofis ve işyeri) ile (İstiklal Mah. Ahmet Yesevi Cad. No:1 (248,00 m2 (2 ofis ve işyeri))) mesleki eğitim kursları için satın alınması amacı ile İller Bankası A.Ş.’den veya diğer Bankalardan 3.216.900,00 TL (Üç Milyon İki Yüz On Altı Bin Dokuz Yüz Türk Lirası) tutarında kredi kullanılması ve kredi ile ilgili elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin ipotek veya rehin edilmesi gibi gerekli işlemleri yapmak üzere Belediye Başkanımız Bekir ALTAN ‘a yetki verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.

63 No’lu Karar: T.C Ziraat Bankası Payas Şubesi nezdinde Kültür Camii Bağış Hesabı adı altında açılan hesaba, Eylül Ayı’nda yapılan 150,00-TL.’lik bağışın kabulüne oy birliği ile karar verildi.