01.09.2016 TARİHLİ , PAYAS BELEDİYE MECLİSİ OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

58 Nolu Karar: 650 ada 11 numaralı parsel üzerindeki 10 adet mesken ve 4 adet işyerinin satın alınmasına ve bu konuda, Belediyemiz Encümenine yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.          

59 No’lu Karar: Belediyemizin %100 hissesine sahip Payas-Kuzuculu İmar İnş. Tic. Ltd. Şti.’ne sermaye artırımı olarak 01.06.2015 tarih ve 44 sayılı Meclis kararı ile devredilen Türk Yurdu Evi’nin, Payas STEM Eğitim Merkezi olarak kullanılması düşünüldüğünden, tekrar idaremize devredilmesi, oy birliği ile kabul edildi.

60 No’lu Karar: T.C Ziraat Bankası Payas Şubesi nezdinde Kültür Camii Bağış Hesabı adı altında açılan hesaba, Ağustos Ayı’nda yapılan 150,00-TL.’lik bağışın kabulüne oy birliği ile karar verildi.