01.08.2016 TARİHLİ , PAYAS BELEDİYE MECLİSİ OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

51 Nolu Karar: İlçemiz Yıldırım Beyazıt Mahallesi sınırları içerisinde 9 bloktan oluşan Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi olarak kurulmuştur. Söz konusu sitenin mevcut imar planı hmax: 7.50 ve yapı adalarının uzun cephelerinden 10 metre, kısa cephelerden 5 metre olarak planlanmıştır. Küçük Sanayi Sitesinin daha düzenli ve daha iyi hizmet verebilmesi için 10 metrelik yapı yaklaşma mesafesinin 4 metreye düşürülmesi ve yüksekliğin hmax: 9.50 metre olarak talep edilmiştir. Hazırlatılan plan değişikliğinde yolların sürekliliği ve mevcut imar adalarının fonksiyonu korunmuş sadece daha düzenli hizmet verebilmesi için mimari projeler de göz önünde bulundurularak yapı yaklaşma mesafeleri ve maksimum kat yükseklikleri düzenlenmiştir. Hazırlatılan plan tadilatının bölge ihtiyacını karşılamak ve daha iyi ve düzenli hizmet verebilmesi açısından uygun olduğuna, oy birliği ile karar verildi.

52 No’lu Karar: Fatih Mahallesinde bulunan Hakan Şükür isimli sokağın isminin, Kenan Sofuoğlu Sokağı olarak değiştirilmesi için, Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne öneride bulunulmasına, oy birliği ile karar verildi.

53 No’lu Karar: 5393 sayılı Belediye Kanununun 59. Maddesinin e Fıkrasına istinaden;  Belediyemiz Bütçe Tetkik Komisyonu kararı doğrultusunda, asansör tescil ücretinin TL/Durak 100,00-TL. olarak uygulanması, oy birliği ile kabul edildi.

54 Nolu Karar: Payas Kaymakamlığı, Payas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Belediyemiz iş birliği içinde yapılan protokoller doğrultusunda, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesinin 'a' bendine göre başlanılacak olan, Mesleki Eğitim Kurslarına gerekli teçhizat, eğitmen, gayrimenkul kamulaştırması ve yapım işlerinde kullanılmak üzere Payas Belediye Başkanı Bekir ALTAN'a 4.000.000,00-TL. borçlanma yetkisi verilmesi, bu yetki çerçevesinde her türlü iş ve işlemleri yapması, bankalardan kredi kullanabilmesi için yetkilendirilmesi, oy birliği ile kabul edildi.         

55 No’lu Karar: Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki 5.012,49 m2 yüzölçümlü taşınmazın Jandarma Hizmet Binası ve müştemilatı yapılmak üzere, mevcut uygulama imar planının tahsis amacına uygun olarak değiştirilmesi, oy birliği ile kabul edildi.

56 No’lu Karar: 2015-2016 yılı içerisinde Türkiye Halter Federasyonu tarafından yapılan yurtiçi ve yurtdışı yarışmalarda ferdi ve takım olarak aldıkları başarılar nedeniyle, Aşağıda isimleri bulunan başarılı sporcuların belirtilen prim miktarında ödüllendirilmesine, oy birliği ile karar verildi. 


S.No Adı Soyadı Prim Miktarı
1 Hurşit ATAK 1.500,00-TL.
2 İsmet ALGÜL 1.000,00-TL.
3 Murat HIRA   400,00-TL.
4 Yusuf ŞAHİN   500,00-TL.
5 Hüseyin ÇAKAN   400,00-TL.
6 Tolğa BAKICI   400,00-TL.
7 Bestami BAŞTUĞ   400,00-TL.
8 Mehmet BOZAN   250,00-TL
9 Doğan DÖNEN   500,00-TL.
10 Remzi ÖZ   150,00-TL.
11 Cihangir AYDIN   300,00-TL.
12 İ. Caner AYDIN   100,00-TL.
13 Samet ŞAHİN   100,00-TL. 
TOPLAM 6.000,00-TL.


57 No’lu Karar: T.C Ziraat Bankası Payas Şubesi nezdinde Kültür Camii Bağış Hesabı adı altında açılan hesaba, Haziran-Temmuz Ayılarında yapılan 3.857,00-TL.’lik bağışın kabulüne oy birliği ile karar verildi.