01.06.2016 TARİHLİ , PAYAS BELEDİYE MECLİSİ OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

44 Nolu Karar: 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. Maddesine istinaden Belediyemiz Meclisinin 2016 Yılı Yıllık tatilinin Temmuz Ayı’nda yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

45 No’lu Karar:Fatih Mahallesi Turan Güneş Caddesi Yunus Sokakta bulunan Parka               Vatandaşların isteği üzere, Nobel Ödülü kazanmış ‘Prof .Dr. Aziz SANCAR’ın adının   verilmesi oy birliği ile kabul edildi. 

46 No’lu Karar: İlçemiz Karacami Kübra Sokak No:6 bulunan Parka ‘Fatih Sultan Mehmet Parkı’ isminin verilmesi  oy birliği ile kabul edildi.

47 No’lu Karar: Mülkiyeti Belediyemize ait olan 6358,6359,6360 ve 6364 parseller üzerinde bulunan bina Hatay Arı Yetiştiriciliği Birliğine tahsisi, oy birliği ile kabul edildi.
 
48 No’lu Karar: T.C Ziraat Bankası Payas Şubesi nezninde Kültür Camii Bağış Hesabı adı altında açılan hesaba,Mayıs Ayı’nda yapılan toplam 1.150.00 TL bağışların kabülüne oy birliği ile karar verildi.   
 
49 No’lu Karar:Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden hammadde ruhsatı alınması ile ilgili Belediye Başkanımız Bekir ALTAN’a yetki verilmesi, oy birliği ile kabul edildi .
 
50 No’lu Karar: 4135 Unvan kodlu 1 adet 1. Dereceden Bilgi İşlem Müdürü kadro ihdisası ve Belediyemiz Meclisinin 02 04 2007 tarih ve 19 nolu kararı ile ihdas edilmiş olan 8750 1 adet Tekniker boş 8. Derecenin iptali, 8790 1 adet Teknisyen boş 3 . Derece unvan kodlu kadro ihdası oy birliği ile kabul edildi.