02.05.2016 TARİHLİ , PAYAS BELEDİYE MECLİSİ OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

42 No’lu Karar: T.C. Ziraat Bankası Payas Şubesi nezdinde, Kültür Camii Bağış Hesabı adı altında açılan hesaba, Nisan ayında yapılan 3.900,00-TL bağışların kabulüne, oy birliği ile karar verildi.
       
43 No’lu Karar: Belediyemizin 2015 Yılı Kesin Hesabı, oy birliği ile kabul edildi.