01.03.2016 TARİHLİ , PAYAS BELEDİYE MECLİSİ OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

20No’lu Karar: 5860, 5861 ve 5863 numaralı parsellerin imar durumunun ticari alana çevrilmesinin, usul yönünden uygun olmadığı,oy birliği ile kabul edildi.

21No’lu Karar: 01.10.2014 tarih ve 68 sayılı Meclis Kararı ile Payas-Kuzuculu İmar İnş. Tic. Ltd. Şti. ne 10 (on) yıllığına sermaye artırımı olarak devredilen Payas Sokullu Mehmet Paşa (Menzil) Külliyesi’nin Arasta ve Hamam hariç diğer bölümlerinin tekrar idaremize devredilmesi, oy birliği ile kabul edildi.

22No’lu Karar: T.C. Ziraat  Bankası  Payas Şubesi nezdinde, Kültür Camii Bağış Hesabı adı altında açılan 33970980-5020  No’lu  hesaba, yapılan toplam 1.400,00-TL. bağışlarınkabulüne, oy birliği ile karar verildi.

23 No’lu Karar: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin ‘g’ bendine göre, S.S Küçük Sanayii Yapı Kooperatifi Başkanlığı’na ait 642 ada 1 numaralı parselin, cami ve müştemilat yapılması amacı ile Belediyemize bağış yapılması, oy birliği ile kabul edildi.   

24No’lu Karar: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesinin ‘b’ Bendine göre, İlçemiz sınırları içerisinde bulunan okul ve camilerin bakım ve temizliğinin Belediyemiz tarafından yaptırılmasına, oy birliği ile karar verildi.

25No’lu Karar: 23.02.2016 tarihinde şehit olan hemşerimiz, Jandarma Uzman Çavuş Yetkin ERŞAN’ın isminin, İlçemiz sınırları içerisinde bulunan herhangi bir caddeye verilmesi yönünde, Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne öneride bulunulması, oy birliği ile kabul edildi. 

26No’lu KararBelediyemiz Meclisinin 02.05.2014 tarih ve 44 sayılı kararı ile ihdas edilmiş olan  7825 1 adet Veri  Haz.  Ve Kont.  İşl. Boş  9. Derecenin  iptali, 7825  1  adet Veri   Haz. Ve Kont. işl. Boş 3. Derece, Unvan Kodlu kadro ihdası, oy birliği ile kabul edildi.