01.02.2016 TARİHLİ , PAYAS BELEDİYE MECLİSİ OTURUMUNDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

15No’lu Karar: Belediyemize ait 137 ada 16 ve 17 numaralı parsellerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’na bedelsiz devredilmesi hususu Meclisimize sunuldu, yapılan görüşmeler neticesinde: 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin d Bendine göre: Belediyemize ait 137 ada 16 ve 17 numaralı parsellerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’na bedelsiz devredilmesi, oy birliği ile kabul edildi.

16No’lu Karar: Belediyemiz 2016 Yılı Bütçesinde, sehven tüm birimlere tanımlanan Temizlik Malzemesi Alımı, Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımı, Enerji Alımları, Haberleşme ve Bakım Onarım Giderleri Harcama Bütçelerinin 02.05.2014 tarih ve 44 Sayılı Meclisimizin aldığı kararla kurulan ve 04.01.2016 tarih 10 sayılı kararla Görev ve Çalışma Yönetmeliği kabul edilen Destek Hizmetleri Müdürlüğünde birleştirilmesi; Ayrıca sehven Fen İşleri Müdürlüğüne tanımlanan Bahçe Hizmetleri Alımları Bütçesinin Park ve Bahçeler Müdürlüğüne aktarılması, oy birliği ile kabul edildi.

17No’lu Karar: 2016 Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV), oy birliği ile kabul edildi.  

18No’lu Karar: Payas Belediyespor Kulübüne 170.190,00.-TL. nakdi yardım yapılması, oy birliği ile kabul edildi.   

19No’lu Karar: T.C. Ziraat Bankası Payas Şubesi nezdinde, Kültür Camii Bağış Hesabı adı altında açılan 33970980-5020 No’lu hesaba, yapılan toplam 1.000,00-TL. bağışların kabulüne, oy birliği ile karar verildi.